Minister Asscher strijdt voor gelijke beloning

12 mei 2014 | Door redactie

Minister Asscher wil de negatieve gevolgen van het vrije werknemersverkeer aanpakken. Binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) is er sprake van ongelijke beloning en oneerlijke concurrentie; werkgevers belonen buitenlandse werknemers te laag die daardoor binnenlandse werknemers van de arbeidsmarkt verdringen. De minister pleit daarom voor meer maatregelen vanuit Brussel.

In ingezonden brieven aan De Volkskrant en The Financial Times spreekt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich uit over gelijke beloning en behandeling van binnen- en buitenlandse werknemers. Volgens de minister heeft een buitenlandse werknemer het recht op hetzelfde loon als een binnenlandse werknemer die hetzelfde werk uitvoert. Het realiseren van deze gelijke beloning moet in Brussel een topprioriteit zijn van de nieuwe Europese Commissie.

Maatregelen tegen oneerlijke concurrentie en ongelijke beloning

In zijn ingezonden brief komt minister Asscher met een aantal maatregelen op de proppen die de negatieve gevolgen van het vrije werknemersverkeer moeten tegengaan. Zo stelt hij voor een Europees Coördinatiecentrum op te richten voor gemeenschappelijke controles van inspectiediensten. Ook wil hij werkgevers verplichten hun gedetacheerde werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden te geven als vaste werknemers. Verder moet Brussel zogenoemde ‘postbusondernemingen’ uitbannen. Dit zijn organisaties die zich op papier in het buitenland vestigen, maar ondertussen in hun eigen land actief blijven zodat zij lagere lonen kunnen betalen.

Wet aanpak schijnconstructies moet uitbuiting aanpakken

Minister Asscher waarschuwde eerder al voor de negatieve gevolgen van het vrije werknemersverkeer. De EU heeft dit opgepakt door Europese afspraken te maken over het tegengaan van fraude. Ook in Nederland werkt de minister aan uitbuiting en verdringing. Momenteel stelt hij de Wet aanpak schijnconstructies (pdf) op die hij in de zomer wil introduceren.