Nederlandse taaleis voor gevaarlijke beroepen

10 april 2013 | Door redactie

Als u na 1 juli 2013 buitenlandse medewerkers in dienst neemt om risicovolle werkzaamheden uit te voeren, zullen deze medewerkers moeten voldoen aan de taaleis. Dat geldt ook als u de buitenlandse medewerkers voor slechts een paar dagen in dienst neemt. De ministerraad heeft onlangs ingestemd met dit voorstel van Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In bepaalde beroepen (zoals kraanmachinist of asbestverwijderaar) is het gevaarlijk als medewerkers de Nederlandse taal niet goed beheersen. Zij kunnen daarmee niet alleen zichzelf in gevaar brengen, maar ook hun collega’s. In geval van nood zullen zij niet alleen goed moeten kunnen communiceren met elkaar maar bijvoorbeeld ook met hulpdiensten.

Ministerraad akkoord met Nederlandse taaleis

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft daarom een voorstel ingediend waarbij buitenlandse medewerkers die tijdelijk werkzaam zijn in een risicovol beroep, moeten voldoen aan de Nederlandse taaleis. Doen zij dit niet, dan loopt zowel de werkgever als de medewerker het risico op een boete. De ministerraad is met dit besluit akkoord gegaan.

Nederlandse taaleis voor bepaalde beroepen

Nu moeten buitenlandse medewerkers die langere tijd werkzaam zijn in een gecertificeerd beroep al voldoen aan de taaleis. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die met asbest werken. Vanaf 1 juli 2013 zijn ook medewerkers die tijdelijk zo’n functie uitoefenen verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Er wordt nog een lijst samengesteld waarop de beroepen staan waarvoor de taaleis gaat gelden. Het is nog onbekend hoe hoog de boete is die werkgevers en medewerkers moeten betalen als zij niet voldoen aan de taaleis.