Neem niet zomaar een asielzoeker in dienst!

30 oktober 2015 | Door redactie

Als uw onderneming asielzoekers in dienst wil nemen, mag dat alleen als aan strikte voorwaarden voldaan wordt. U moet in ieder geval een tewerkstellingsvergunning voor de asielzoeker aanvragen.

Als uw onderneming een asielzoeker tijdens zijn asielaanvraag werk wilt aanbieden, mag dat alleen als het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of de gemeente verklaart de asielzoeker meer dan zes maanden te hebben opgevangen. Ook moet het COA verklaren dat uitzetting van de asielzoeker niet aan de orde is en dat hij aan het werk kan. Beschikt u over deze verklaring, dan kunt u van UWV een tewerkstellingsvergunning (TWV) ontvangen.

Tewerkstellingsvergunning is vereist

Voor buitenlanders die uw onderneming langer dan drie maanden in dienst wil nemen en die niet afkomstig zijn uit Zwitserland of een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte (EER), geldt sinds 1 april 2014 dat u de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) moet aanvragen. Voor een aantal groepen vraagt u echter geen GVVA aan, maar een tewerkstellingsvergunning. Ook asielzoekers vallen onder deze regel. Of u een asielzoeker nu voor meer of minder dan drie maanden in dienst wilt nemen: u moet altijd een TWV aanvragen via het werkgeversportaal van UWV. Vervolgens hoort u binnen vijf weken of u de asielzoeker kunt toelaten op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Maximaal 24 weken per jaar aan de slag

Asielzoekers mogen tijdens hun asielaanvraag maximaal 24 weken per jaar werken in Nederland. Uw organisatie kan hem dus maar voor een beperkte duur inzetten. Als de asielzoeker bij u aan de slag gaat, moet hij bovendien een bijdrage aan het COA betalen voor zijn opvangkosten.