Nieuw verdrag met China: de gevolgen voor uw organisatie

24 augustus 2017 | Door redactie

Per 1 september geldt er een nieuw socialezekerheidsverdrag met China. Dat heeft gevolgen voor de loonadministratie als er werknemers van uw organisatie uitgezonden worden naar China.

Als uw organisatie werknemers detacheert naar een organisatie in China, heeft dat gevolgen voor de socialezekerheidspremies (tool). Door het nieuwe socialezekerheidsverdrag blijven werknemers die vanuit Nederland naar China worden uitgezonden voor een periode van maximaal vijf jaar gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd. Niet alle sociale verzekeringen zijn gedekt. Alleen voor de Algemene ouderdomswet (AOW), Werkloosheidswet (WW) en Algemene nabestaandenwet (ANW) blijven de werknemers in Nederland verzekerd.

Voorwaarden en aandachtspunten

De volgende voorwaarden en aandachtspunten zijn volgens het verdrag van belang als uw organisatie werknemers detacheert naar China:

  • De werknemer moet minstens een maand bij uw Nederlandse organisatie in dienst zijn voordat hij naar China gaat.
  • Uw organisatie moet een Certificate of Coverage (A1-verklaring) aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank en die doorsturen naar de Chinese organisatie. Die moet op haar beurt de verklaring binnen zes maanden na het begin van de uitzending indienen bij het Chinese ministerie voor Sociale Zekerheid.
  • Werknemers kunnen hun Nederlandse zorgverzekering niet aanhouden. Een internationale ziektekostenverzekering is dus noodzakelijk.
  • Ook gezinsleden die de werknemer vergezellen naar China blijven gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd, tenzij zij zelf in China voor een niet-Nederlandse organisatie gaan werken.

Hoe zit het met de administratie?                    

Als uw organisatie na 1 september 2017 werknemers uitzendt naar China, moet de salarisadministrateur ervoor zorgen dat de AOW-, WW- en ANW-premie ingehouden en afgedragen wordt in de Nederlandse salarisadministratie. De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW), de basispremie WAO/WIA en de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) hoeft uw organisatie niet in te houden en te betalen.
Overigens kunnen ook werknemers die vóór 1 september al in China werken gebruikmaken van het verdrag. Uw organisatie moet voor hen ook een Certificate of Coverage aanvragen en die vóór 1 maart 2018 door de Chinese organisatie laten indienen bij het Chinese ministerie van Sociale Zekerheid.

Abonnees op themadossier Salaris Rendement kunnen alles over buitenlandsituaties in de loonheffingen lezen in het themadossier ‘Grensoverschrijdend werk aan de winkel’ dat op 29 augustus op de mat valt.