Nieuwe boetes voor overtreden WAV bekend

3 augustus 2016 | Door redactie

Werkgevers die de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) overtreden, kunnen vanaf nu te maken krijgen met vier verschillende boetebedragen. Welke boete opgelegd wordt, hangt af van de categorie werkgever en de situatie.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe bedragen voor het overtreden van de WAV bekendgemaakt. Onder meer voor het tewerkstellen van een buitenlandse werknemer zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid gelden nieuwe boetenormbedragen. Die zijn afhankelijk van de categorie werkgever en de situatie waarin de overtreding gemaakt is:

  • natuurlijke persoon, die een huishoudelijke of persoonlijke dienst laat verrichten: € 2.000;
  • natuurlijke persoon, die handelt uit ambt, beroep of bedrijf: € 4.000;
  • stichting of vereniging met algemeen nut beogende doelstelling, waarbij sprake is van arbeid in de niet-zakelijke sfeer: € 4.000;
  • feitelijk leidinggevende die leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging: € 6.000;
  • overige rechtspersonen of daarmee gelijkgestelden: € 8.000.

Raad van State legde wijzigingen op

Per 1 januari 2013 voerde de minister een strenger boetebeleid, waardoor een boetenormbedrag van € 12.000 per overtreding gold. De  Raad van State vond het echter onredelijk om zo’n hoge standaardboete te hanteren. € 12.000 per overtreding was volgens de Raad niet per se onredelijk voor werkgevers die keer op keer de fout ingaan door werknemers zonder tewerkstellingsvergunning (tool) te laten werken. Voor werkgevers die niet tot die groep behoren, had de minister echter wél onderscheid moeten aanbrengen in zijn beleid. De standaardboete werd in oktober 2015 daarom gematigd naar € 8.000 per werknemer per overtreding. Nu zijn de normbedragen dus nog verder verlaagd.