Nieuwe salariseis voor kennismigranten in 2017

Per 1 januari 2017 gelden er nieuwe salariseisen voor buitenlandse werknemers die in Nederland aan de slag gaan als kennismigrant. De bedragen zijn verhoogd aan de hand van het indexcijfer voor cao-lonen.

22 december 2016 | Door redactie

Werkgevers die buitenlandse werknemers in dienst willen nemen als zogenoemde kennismigrant, moeten hen daarvoor op basis van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) minimaal een bepaald loon per maand betalen. Hoe hoog dat brutoloon exclusief vakantiebijslag per 1 januari 2017 precies moet zijn, verschilt per situatie:

  • voor kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.170;
  • voor kennismigranten van 30 jaar of ouder: € 4.324;
  • voor kennismigranten die binnen een jaar voorafgaand aan de tewerkstelling een geaccrediteerde opleiding aan een hoger onderwijsinstelling in Nederland hebben afgerond: € 2.272.

Cao-lonen van oktober 2016 zijn doorslaggevend

De nieuwe salariseisen zijn gebaseerd op de salariseisen die gelden per 1 januari 2016 en vervolgens verhoogd op basis van de ontwikkeling van de cao-lonen tot en met oktober 2016. Die ontwikkeling (tool) wordt bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het komt erop neer dat de salariseisen voor 2017 1,98% hoger zijn dan die voor 2016.
Voor kennismigranten moeten werkgevers een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid of een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Doet de werkgever dat niet, dan kan hij een fikse boete voor het overtreden van de WAV krijgen.