Nieuwe wet voor aanpak schijnconstructies

28 november 2013 | Door redactie

Volgend jaar wil minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Wet aanpak schijnconstructies introduceren. Daarmee gaat hij de strijd aan met schijnconstructies op de arbeidsmarkt. Via deze constructies krijgen buitenlandse werknemers te weinig betaald en ontstaat er oneerlijke concurrentie.

Als werkgever bent u verplicht om werknemers het cao-loon uit te betalen. Vanaf volgend jaar bent u ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan de werknemers van uw opdrachtnemer. Stel dat u een vertaalbureau inhuurt om een opdracht voor u uit te voeren. U (als opdrachtgever) bent dan straks aansprakelijk voor de betaling van het cao-loon aan de vertalers, als het vertaalbureau (als opdrachtnemer) deze verplichting niet nakomt. Deze ‘ketenaansprakelijkheid’ geldt nu alleen voor uitzendbureaus voor de betaling van het minimumloon. Vanaf volgend jaar wordt de ketenaansprakelijkheid dus uitgebreid naar opdrachtgevers voor het betalen van het cao-loon. Dit is een van de maatregelen die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil nemen om schijnconstructies tegen te gaan. Dat maakte hij bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Geen onkostenvergoeding meer in plaats van als loon

Daarnaast is het straks niet meer mogelijk om buitenlandse werknemers een deel van het minimumloon te betalen als onkostenvergoeding. Werkgevers gebruiken deze constructie om minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen te betalen. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en verdringing van Nederlandse werknemers op de arbeidsmarkt. Werknemers kunnen straks makkelijker naar de rechter stappen als zij niet het cao-loon ontvangen.
Zoals u kon lezen in het bericht ‘Nieuwe balans tussen vast en flexibel werk’ kwam de aanpak van schijnconstructies al aan bod in de Prinsjesdagstukken. Ook de Inspectie SZW maakte in het Jaarplan voor 2014 (pdf) bekend hieraan extra aandacht te schenken.