Overgangsregeling Oekraïense vluchtelingen verlengd

12 augustus 2022 | Door redactie

De vrijstelling van de werkvergunningsplicht voor werkgevers die vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst willen nemen, wordt verlengd tot en met 31 oktober 2022. Dit moet de vluchtelingen meer tijd geven om de juiste papieren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te verkrijgen.

Sinds 1 april 2022 mogen Oekraïners, maar ook mensen die rechtmatig in Oekraïne verbleven tijdens het uitbreken van de oorlog, tijdelijk zonder tewerkstellingsvergunning aan de slag op de Nederlandse arbeidsmarkt. Vóór 1 april was een werkvergunning in principe verplicht. Tijdens de periode van vergunningsvrijstelling kunnen de zogenoemde ‘ontheemden’ uit Oekraïne bij de IND een paspoortsticker aanvragen die hun status als tijdelijk ontheemd bevestigt.

Toegang tot de arbeidsmarkt in de lidstaten van de EU

Na bevestiging van de IND van hun status als tijdelijk ontheemd hebben vluchtelingen op grond van de ‘Richtlijn tijdelijke bescherming’ recht op bescherming in Nederland. Ook krijgen ze hiermee toegang tot onder meer medische zorg, onderwijs en de arbeidsmarkt, zonder dat ze een asielprocedure moeten starten of een verblijfsvergunning moeten aanvragen. Deze EU-richtlijn regelt dat Oekraïense vluchtelingen in plaats van de ‘normale’ 90 dagen minstens een jaar een beschermde status krijgen, vooralsnog tot 4 maart 2023.
De overgangsregeling voor het verkrijgen van de status zou aflopen op 1 september 2022. Maar omdat het onduidelijk is of alle ontheemden die recht hebben op de sticker, deze ook vóór die datum van de IND kunnen krijgen, heeft het kabinet de overgangsperiode nu met twee maanden verlengd. Vanaf 1 november hebben de vluchtelingen de sticker nodig om te kunnen werken in Nederland.

Al ruim 24.000 vluchtelingen werkzaam

Op dit moment hebben vluchtelingen uit Oekraïne alleen een burgerservicenummer nodig om te mogen werken in Nederland. Werkgevers moeten wel vóór de indiensttreding van de vluchteling hiervan melding maken bij UWV. Midden juli meldde UWV dat er sinds het vervallen van de werkvergunningsplicht voor Oekraïners al ruim 24.000 meldingen zijn binnengekomen van werkgevers die een vluchteling uit Oekraïne in dienst wilden nemen. De vluchtelingen zijn vooral werkzaam in de randstad en actief (via uitzendbureaus) in de land- en tuinbouw, horeca en de zakelijke dienstverlening.