Personeel in EU zoeken via EURES wordt beter

3 maart 2014 | Door redactie

Als u als werkgever op zoek bent naar specifieke knowhow of in Nederland niet aan geschikt personeel kunt komen, moet u gemakkelijker buitenlandse werknemers kunnen werven via EURES, het Europese portaal voor beroepsmobiliteit. Dat is een plan van de Europese Commissie. Er moeten meer vacatures op EURES komen te staan en vooral kleine en middelgrote werkgevers moeten meer hulp krijgen bij het invullen van vacatures.

De Europese Commissie (EC) vindt het belangrijk dat werkgevers die op zoek zijn naar schaarse of specifieke kennis die alleen in het buitenland te vinden is, gemakkelijker vacatures kunnen invullen. Hierbij richt de EC zich in het bijzonder op het midden- en kleinbedrijf, omdat het mkb niet altijd de middelen heeft om werknemers in het buitenland te werven. Het voordeel van het Europese banenportaal EURES is dat het gratis is.

Aanpassingen aan EURES-banenportaal

De EC gaat onder meer de volgende aanpassingen doen aan EURES:

  • Er komen meer vacatures uit de hele Europese Unie op de site, ook van commerciële arbeidsbemiddelaars. Hierdoor hebben werkzoekenden uit heel Europa direct toegang tot alle vacatures en werkgevers kunnen uit veel meer cv’s kiezen.
  • Er vindt automatische matching plaats tussen vacatures en beschikbare cv’s.
  • Elke werkgever en werkzoekende krijgt basisinformatie over werken in de EU.
  • Werkgevers en sollicitanten krijgen extra ondersteuning om de drempel te verlagen om in het buitenland te gaan werven of werken.
  • De EU-lidstaten gaan meer informatie uitwisselen over de tekorten en overschotten op hun arbeidsmarkt, zodat werven of werken in het buitenland een reële optie wordt voor werkgevers en werknemers.

EURES-adviseurs helpen bij zoeken in het buitenland

Via EURES zijn op dit moment 1,4 miljoen vacatures en 1,1 miljoen cv’s te vinden. Jaarlijks vinden 150.000 mensen via het portaal een nieuwe baan, waarvan 50.000 via speciale EURES-adviseurs en 100.000 via de site.