Regels voor seizoensarbeiders op de schop

26 juli 2010 | Door redactie

Als uw onderneming met seizoensarbeiders werkt, gaan er binnenkort misschien regels voor u veranderen. De Europese Commissie (EC) heeft namelijk een voorstel gedaan om de regels voor seizoensarbeiders van buiten de EU te stroomlijnen. Daarnaast ligt een ander, Nederlands wetsvoorstel over seizoensarbeiders nog steeds bij de Raad van State voor advies.

De EC verwacht dat ondernemingen in de toekomst steeds vaker een beroep zullen doen op seizoensarbeiders van buiten de EU. Om de regels voor deze groep werknemers in de hele EU te stroomlijnen, heeft de EC een nieuwe richtlijn voorgesteld. Het Europees Parlement zal binnenkort over dit voorstel gaan stemmen. De belangrijkste regels in de richtlijn zijn:

  • De maximale duur van de werkzaamheden voor seizoensarbeid wordt zes maanden per kalenderjaar in de hele EU.
  • Seizoensarbeiders van buiten de EU moeten op sommige gebieden (zoals sociale zekerheid) dezelfde behandeling en arbeidsvoorwaarden krijgen als inwoners van de EU.
  • Werkgevers moeten een arbeidsvergunning voor seizoensarbeid van drie jaar kunnen krijgen of anders moet de aanvraagprocedure voor het opnieuw aannemen van seizoensarbeiders makkelijker worden.
  • Lidstaten van de EU mogen zelf bepalen hoeveel seizoensarbeiders ze toelaten .

Seizoensarbeiders sneller opnieuw aannemen

Naast dit nieuwe voorstel heeft de Nederlandse ministerraad al in september 2009 een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor u buitenlandse seizoensarbeiders die eerder voor uw onderneming hebben gewerkt sneller opnieuw kunt aannemen. Nu moeten buitenlandse werknemers minstens 28 weken buiten Nederland hebben gewerkt voor u opnieuw een tewerkstellingsvergunning kunt aanvragen. In het nieuwe wetsvoorstel is die periode teruggebracht naar 14 weken. Dit voorstel ligt echter nog steeds bij de Raad van State.