Salariseisen voor kennismigranten 2020 bekend

Per 1 januari 2020 gelden er nieuwe salariseisen voor werknemers van buiten Europa die in Nederland aan de slag gaan als kennismigrant. Uw organisatie moet ook in 2020 erkend referent zijn om kennismigranten aan te nemen.

9 december 2019 | Door redactie

Werkgevers die de zogenoemde kennismigrantenregeling voor een buitenlandse werknemer willen toepassen, mogen dat alleen als hij elke maand minimaal een bepaald brutoloon ontvangt. Per 1 januari 2020 zijn die salariseisen 2,49% hoger, in lijn met de ontwikkeling van de cao-lonen. In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen staat hoe hoog het maandloon in 2020 minstens moet zijn.

Vakantiebijslag komt er nog bij

Er gelden drie verschillende salariseisen voor kennismigranten in 2020:

  • kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.381;
  • kennismigranten vanaf 30 jaar: € 4.612;
  • kennismigranten die na het afronden van een goedgekeurde bachelor-, master-, of postdoctorale opleiding binnen drie jaar in Nederland aan het werk gaan: € 2.423.

De bedragen zijn allemaal exclusief de vakantiebijslag waar de werknemer recht op heeft.

Werkvergunning is niet nodig

Werkgevers hebben voor kennismigranten geen gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid of een tewerkstellingsvergunning nodig. Datzelfde geldt voor werknemers met een Europese blauwe kaart. Daarbij geldt wel de aanvullende eis dat de werknemer een opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit heeft afgerond of een gelijkwaardige opleiding in het buitenland. Daarnaast moet het loon van werknemers met een Europese blauwe kaart in 2020 minstens € 5.403 bedragen (exclusief vakantiebijslag).

Erkend referent worden

Van een kennismigrant is sprake als uw organisatie een buitenlandse werknemer van buiten de Europese Unie (EU) in dienst neemt vanwege zijn technische of wetenschappelijke kennis. Om een kennismigrant naar Nederland te laten komen, moet uw organisatie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn aangemerkt als erkend referent. In dat geval heeft de werkgever een bepaalde informatie-, administratie- en zorgplicht, komt hij in het openbaar register erkende referenten (pdf) en kan hij verblijfsvergunningen aanvragen voor de kennismigrant.