Salariseisen voor kennismigranten 2023 bekend

9 januari 2023 | Door redactie

Per 1 januari 2023 gelden er nieuwe, hogere salariseisen voor werknemers van buiten Europa die in Nederland komen werken om als kennismigrant te kunnen kwalificeren. Het gaat om werknemers met een andere nationaliteit dan van een land uit de EU/EER of Zwitserland.

Werkgevers die de zogenoemde kennismigrantenregeling voor een buitenlandse werknemer willen toepassen, mogen dat alleen als deze werknemer elke maand minimaal een bepaald brutoloon ontvangt. De bedragen zijn aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon, dat per 1 januari 2023 10,15% is gestegen vanwege een bijzondere verhoging van 8,05% en de halfjaarlijkse inflatie. In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 staat hoe hoog het maandloon in 2023 minstens moet zijn. 

Vakantiebijslag komt er nog bovenop

Er gelden drie verschillende salariseisen voor kennismigranten in 2023:

  • kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.672;
  • kennismigranten vanaf 30 jaar: € 5.008;
  • kennismigranten die na het afronden van een goedgekeurde bachelor-, master-, of postdoctorale opleiding binnen drie jaar in Nederland aan het werk gaan: € 2.631.

De bedragen zijn allemaal exclusief het vakantiegeld (minimaal 8%) waar de werknemer recht op heeft. 

Bij buitenlandse werknemers ook werkvergunning controleren

Let op dat werknemers van buiten Europa niet zonder meer bij een Nederlandse organisatie aan de slag kunnen. Zij moeten een document hebben waaruit blijkt dat ze in Nederland mogen werken. De werkgever speelt daarbij een grote rol. Er zijn twee soorten werkvergunningen.