Stappenplan voor aannemen van vluchteling

31 maart 2017 | Door redactie

Voor werkgevers die vluchtelingen willen aannemen voor werk, is een stappenplan ontwikkeld. Hiermee kan een werkgever bepalen of een vluchteling daadwerkelijk gerechtigd is om te werken.

Voor werkgevers kan het lastig zijn om vast te stellen of zij een vluchteling aan het werk mogen zetten of niet. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom het stappenplan ‘Werk en vluchtelingen: ongekend talent’ opgesteld. Hierbij kan de werkgever door enkele vragen te beantwoorden, ontdekken wat de wettelijke arbeidsmogelijkheden van een vluchteling zijn. Om het stappenplan te kunnen doorlopen, moet de werkgever wel weten of de vluchteling over een (tijdelijke) verblijfsvergunning beschikt.

In veel gevallen mag vluchteling werken of leren

Alleen als een vluchteling geen (tijdelijke) verblijfsvergunning én ook geen vreemdelingen-identiteitsbewijs heeft, mag een werkgever deze persoon niet aannemen of een stage- of werkervaringsplek bieden. In alle andere gevallen bestaan hiervoor wel kansen. Als een asielzoeker nog geen verblijfsvergunning heeft, maar wel een vreemdelingen-identiteitsbewijs, mag hij onder voorwaarden 24 weken per jaar betaald werk verrichten.
In het stappenplan (pdf) is ook te lezen waar organisaties terechtkunnen voor verdere hulp. Denk aan uitzendbureaus en UWV om geschikte vluchtelingen te vinden en werkgeversservicepunten om uit te zoeken of de organisatie gebruik kan maken van voorzieningen of financiële regelingen. Voor meer informatie kunnen werkgevers ook de themapagina van Rijksoverheid raadplegen.