Toestemming vragen bij gereglementeerd beroep

21 mei 2014 | Door redactie

Sommige beroepen zijn gereglementeerd: ze mogen alleen worden uitgeoefend als een medewerker een bepaald nationaal diploma heeft. Denk aan verpleegkundige, leraar of gastouder in de kinderopvang. Iemand met een buitenlands diploma die in Nederland zijn beroep wil uitoefenen, moet toestemming vragen aan een autoriteit als zijn beroep op de lijst met gereglementeerde beroepen staat.

Een buitenlandse medewerker moet soms een erkenningsprocedure doorlopen om in Nederland aan de slag te kunnen. Zonder toestemming of registratie mag de medewerker niet werkzaam zijn in een gereglementeerd beroep. Als zijn beroep op de lijst van gereglementeerde beroepen staat of de lijst met overige gereglementeerde beroepen, moet hij zich melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor een inschrijving in het BIG-register, of bij de voor dat beroep relevante autoriteit.

Procedure bij gereglementeerde beroepen

De autoriteit bepaalt of de buitenlandse medewerker het beroep in Nederland mag uitoefenen. Daarvoor zijn verschillende procedures, die enkele maanden kunnen duren. Soms moet de buitenlandse medewerker namelijk ook zijn beroepskwalificaties en vakbekwaamheid laten erkennen. Valt het beroep van de buitenlandse medewerker niet onder de gereglementeerde beroepen, dan kan hij gewoon aan de slag in Nederland. Wel kan het handig zijn om in dat geval een diplomawaardering aan te vragen.