Veranderingen in 30%-regeling per 2013

7 maart 2013 | Door redactie

In versie 5 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 van de Belastingdienst staan een aantal aanpassingen van de 30%-regeling. Twee daarvan zijn per 1 januari 2013 van kracht geworden.

In het bericht ‘Nieuwe regels voor de loonheffingen online’ kon u al een aantal wijzigingen lezen die in uitgave 5 van de Nieuwsbrief stonden. In deze versie van de nieuwsbrief staan ook nog een paar veranderingen van de 30%-regeling. Volgens de 30%-regeling kunt u in bepaalde buitenlandsituaties een deel van het salaris als onbelaste vergoeding uitkeren omdat de werknemer extra kosten maakt door zijn verblijf in het buitenland.

Inkomensnorm voor specifieke deskundigheid

Buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken, moeten onder meer een specifieke deskundigheid bezitten om voor de 30%-regeling in aanmerking te komen. Voor het aantonen van deze deskundigheid geldt een inkomensnorm die jaarlijks wordt geïndexeerd. De inkomensnorm bedraagt in 2013 € 35.770 exclusief de onbelaste vergoeding. Voor werknemers met een mastertitel die jonger zijn dan 30 jaar geldt in 2013 een lagere norm, namelijk € 27.190 exclusief de onbelaste vergoeding.

Einddatum bij tussentijds vertrek verruimd

De uiterlijke einddatum van de 30%-regeling van uw werknemer staat in de beschikking die u van de Belastingdienst krijgt. Als de werknemer eerder dan deze datum bij uw onderneming uit dienst gaat, eindigt de regeling natuurlijk eerder. In 2012 stopte de regeling dan in ieder geval op de laatste werkdag.
In 2013 is de maximale einddatum anders: de 30%-regeling eindigt in ieder geval op de laatste dag van het loontijdvak na het loontijdvak waarin de laatste werkdag valt. Als de laatste werkdag van uw werknemer 15 maart 2013 is, dan mag u – bij een loontijdvak van een maand – de 30%-regeling dus nog toepassen tot en met 30 april 2013.