Versoepeling meldingsplicht buitenlandse opdrachtnemer

Sinds 1 maart 2020 heeft een buitenlandse opdrachtnemer een meldingsplicht en moet hij zich daarom inschrijven bij het online meldpunt van de overheid voor hij aan de slag gaat in Nederland. Voor gedetacheerde zakenreizigers geldt een uitzondering die per 1 september 2020 wordt aangepast.

13 augustus 2020 | Door redactie

De meldingsplicht houdt in dat een opdrachtnemer uit een land van de EU, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland een melding moet maken op postedworkers.nl voordat hij tijdelijk werk in Nederland gaat uitvoeren. Hij geeft daarbij gegevens door over onder andere zijn werknemers, de opdrachtgever voor wie het werk wordt verricht en de werkzaamheden. De opdrachtgever moet de melding controleren. Blijft een juiste melding achterwege, dan lopen de opdrachtnemer én opdrachtgever het risico op een boete van Inspectie SZW. Het kan daarbij om duizenden euro’s gaan.
Overigens gelden de eerste zes maanden na de inwerkingtreding van de meldingsplicht als boetevrije periode om aan het nieuwe systeem te wennen. Augustus is de zesde en dus laatste maand van deze gewenningsperiode, dus vanaf 1 september zullen er voor het eerste boetes kunnen worden uitgedeeld. 

Uitzondering voor gedetacheerde zakenreiziger 

Er geldt een uitzondering van de meldingsplicht voor de buitenlandse werknemer die in Nederland zakelijke besprekingen voert of overeenkomsten sluit met bedrijven of instellingen. In een nieuw besluit versoepelt minister Koolmees van Sociale Zaken deze uitzondering. Vanaf 1 september zijn werknemers die meerdere keren per jaar worden gedetacheerd naar Nederland voor zakelijke besprekingen of om overeenkomsten te sluiten met bedrijven of instellingen, voor elk van deze diensten vrijgesteld van de meldplicht. Voorwaarde is wel dat de duur van deze diensten bij elkaar opgeteld niet meer dan 13 weken bedraagt in een periode van 52 weken. Het is niet langer vereist dat het moet gaan om 13 aaneengesloten weken.