Vertraging vrij werknemersverkeer Kroatië

25 februari 2013 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil vrij werknemersverkeer met Kroatië nog even uitstellen, omdat het niet goed gaat met de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat betekent dat werknemers uit Kroatië voorlopig nog een tewerkstellingsvergunning nodig hebben, ondanks dat het land per 1 juli 2013 toetreedt tot de Europese Unie.

Omdat het niet goed gaat met de arbeidsmarkt in Nederland, neemt de werkloosheid toe. De minister vindt daarom dat het nodig is om het vrij werknemersverkeer met Kroatië uit te stellen. De toestroom van nog meer buitenlandse werknemers zou deze situatie alleen maar verergeren.

Werknemers moeten een tewerkstellingsvergunning hebben

Uitstel van vrij werknemersverkeer betekent dat werknemers uit Kroatië – ook na de toetreding van het land tot de Europese Unie per 1 juli 2013 – een tewerkstellingsvergunning nodig hebben om in Nederland te kunnen werken. De maximale termijn voor uitstel is zeven jaar. Minister Asscher wil hierover een voorstel indienen bij het kabinet. Er zijn de laatste tijd al meer werknemers uit andere lidstaten op de Nederlandse arbeidsmarkt ingestroomd dan verwacht. Dit was ook de reden om gebruik te maken van de maximale overgangsperiode van zeven jaar voor Bulgaarse en Roemeense werknemers. Deze werknemers mogen overigens vanaf 1 januari 2014 zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland werken.