Wanneer kunt u asielzoekers laten werken?

15 oktober 2015 | Door redactie

Uw organisatie heeft de mogelijkheid om asielzoekers werk aan te bieden. Wilt u deze mogelijkheid benutten, dan moet u voor de tewerkstelling wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

U mag een asielzoeker tijdens zijn asielaanvraag werk aanbieden als het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) of een gemeente verklaart de asielzoeker meer dan zes maanden te hebben opgevangen. Ook moet het COA verklaren dat uitzetting van de asielzoeker niet aan de orde is en dat hij aan het werk kan. Beschikt u over deze verklaring, dan kunt u van UWV een tewerkstellingsvergunning (TWV)  ontvangen. Omdat de asielzoeker maximaal 24 weken per jaar mag werken in Nederland, kunt u hem maar voor een beperkte duur inzetten. Als de asielzoeker bij u aan de slag gaat, moet hij een bijdrage aan het COA betalen voor de opvangkosten.

Tewerkstellingsvergunning voor asielzoeker

Voor buitenlanders die u langer dan drie maanden in dienst wilt nemen en die niet afkomstig zijn uit Zwitserland of een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte (EER), geldt sinds 1 april 2014 dat u de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) moet aanvragen. Voor een aantal groepen geldt echter een andere procedure. Eén van deze uitzonderingen is de asielzoeker. Of u hem nu voor meer of minder dan drie maanden in dienst wilt nemen: in beide situaties is de TWV benodigd. Aanvraag van de TWV is mogelijk via het werkgeversportaal van UWV. Vervolgens hoort u binnen vijf weken of u de asielzoeker kunt toelaten op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Asielzoekers kunnen helpen bij personeelsvraagstukken

De vluchtelingenstroom naar Europa is al een geruime tijd onderwerp van gesprek. Voor werkgevers biedt de ontwikkeling kansen, omdat de mensen die naar Nederland komen mogelijk geschikt zijn om werkzaamheden uit te voeren waar werkgevers nu moeilijk personeel voor kunnen vinden. Bovendien kan arbeidsparticipatie de lastendruk en integratie ten goede komen. Daarentegen is de vraag hoe lang een organisatie over een asielzoeker kan beschikken en investeren dus lonend is.