Wat moet een kennismigrant in 2019 verdienen?

11 januari 2019 | Door redactie

De salariseisen die gelden voor werknemers van buiten Europa die in Nederland aan de slag gaan als kennismigrant zijn per 1 januari 2019 verhoogd. Om kennismigranten aan te nemen, moet uw organisatie wel erkend referent zijn.

Als uw organisatie de zogeheten kennismigrantenregeling wil toepassen, mag dat alleen als de buitenlandse werknemer minimaal een bepaald brutoloon per maand ontvangt. De minimumbedragen zijn per 2019 verhoogd met 2,18%, in lijn met de ontwikkeling van de cao-lonen (tool). In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen staat hoe hoog het maandloon in 2019 moet zijn.

Loongrenzen exclusief vakantiebijslag

Er zijn drie groepen kennismigranten met elk hun eigen brutoloongrenzen in 2019. De bedragen zijn allemaal exclusief de vakantiebijslag waar de werknemer recht op heeft:

  • kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.299;
  • kennismigranten vanaf 30 jaar: € 4.500;
  • kennismigranten die na het afronden van een goedgekeurde bachelor-, master-, of postdoctorale opleiding binnen drie jaar in Nederland aan het werk gaan: € 2.364.

Geen werkvergunning nodig voor kennismigrant

Voor kennismigranten is geen gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid of een tewerkstellingsvergunning (tool) nodig. Datzelfde geldt voor werknemers met een Europese blauwe kaart. De werknemer moet dan wel een opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit hebben afgerond of een gelijkwaardige opleiding in het buitenland. Daarnaast moet het loon van werknemers met een Europese blauwe kaart in 2019 minstens € 5.272 bedragen(exclusief vakantiebijslag).

Openbaar register erkende referenten

Van een kennismigrant is sprake als uw organisatie een buitenlandse werknemer van buiten de Europese Unie in dienst neemt vanwege zijn technische of wetenschappelijke kennis. Om een kennismigrant naar Nederland te laten komen, moet uw organisatie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn aangemerkt als erkend referent. In dat geval heeft de werkgever een bepaalde informatie-, administratie- en zorgplicht, komt hij in het openbaar register erkende referenten (pdf) en kan hij verblijfsvergunningen aanvragen voor de kennismigrant.