Werknemers overplaatsen naar EU makkelijker

29 juni 2016 | Door redactie

Het overplaatsen van hoogopgeleide werknemers van buiten de Europese Unie (EU) naar binnen de EU wordt waarschijnlijk eenvoudiger. Er komt voor deze werknemers een speciale gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid voor tijdelijk werk bij een filiaal of dochteronderneming in de EU.

Voor multinationale ondernemingen van buiten de EU wordt het minder ingewikkeld om hun werknemers tijdelijk over te plaatsen naar een filiaal of dochteronderneming binnen de EU. De ministerraad heeft namelijk ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie waarin staat dat er een speciale gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid komt. Met die vergunning kunnen buitenlandse werknemers van buiten de EU binnen een organisatie worden overgeplaatst naar een land binnen de EU. Ze vallen daardoor niet meer onder de kennismigrantenregeling en kunnen waarschijnlijk ook geen gebruik meer maken van de 30%-regeling.

Duur van vergunning hangt af van functie

Door de invoering van de nieuwe vergunning, hoeven de buitenlandse werknemers mogelijk niet meer te voldoen aan de salarisnormen zoals die nu gelden voor de 30%-regeling. Hoe lang de nieuwe vergunning geldig is, is afhankelijk van de functie van de werknemer. Leidinggevenden en specialisten krijgen een vergunning voor maximaal drie jaar, terwijl trainees een vergunning krijgen voor maximaal één jaar. In totaal gaat het naar verwachting om 3.500 tot 4.000 mensen. 
De Raad van State geeft advies over het ontwerpbesluit en  daarna wordt het besluit gepubliceerd in het Staatsblad. Dan wordt ook duidelijk wanneer de nieuwe regels in werking treden.