Wetsvoorstel voor nieuwe detacheringsregels gepubliceerd

24 mei 2019 | Door redactie

Een gelijke beloning voor hetzelfde werk op dezelfde plaats: dat is het uitgangspunt van de herziene richtlijn voor detacheringen binnen de Europese Unie (EU). Het bijbehorende Nederlandse wetsvoorstel is nu gepubliceerd.

Op internetconsultatie.nl kan eenieder die zich betrokken voelt bij grensoverschrijdende arbeid nu reageren op het wetsvoorstel dat de herziene Europese detacheringsrichtlijn in de Nederlandse wetgeving moet implementeren. Op uiterlijk 30 juli 2020 moet de implementatie zijn afgerond en gaan de nieuwe regels in. De detacheringsrichtlijn bevat regels voor werknemers uit de EU die in een andere EU-lidstaat gedetacheerd worden voor een klus van hun werkgever, voor uitzendarbeid of voor tijdelijk werk binnen een concern. Om gedetacheerden meer rechten te geven en organisaties eerlijker te laten concurreren, is er vanuit de EU besloten om de detacheringsrichtlijn aan te passen.

Uitgebreidere ‘harde kern van arbeidsvoorwaarden’

Een gedetacheerde werknemer krijgt in zijn eerste jaar van detachering recht op meer arbeidsvoorwaarden, die (op basis van de arbeidswetgeving of cao) ook gelden voor andere werknemers die in dat land hetzelfde werk uitvoeren. Het gaat onder andere om bepaalde toeslagen en vergoedingen, bijvoorbeeld voor overwerk. Na een detacheringsduur van twaalf maanden, die onder omstandigheden kan worden verlengd tot achttien maanden, heeft de gedetacheerde straks recht op vrijwel alle arbeidsvoorwaarden van gelijken uit het werkland. Gedetacheerden krijgen echter geen recht op pensioen vanuit het werkland. Welke rechten de gedetacheerde werknemers precies krijgen, moet Nederland helder vermelden op een nationale website (rijksoverheid.nl?).

Wijziging van WAADI, WML en WAGWEU

Voor de implementatie van de nieuwe regels zijn onder meer wijzigingen nodig in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WAGWEU), de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (WML) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). Zo wordt vastgelegd welke arbeidsartikelen uit Burgerlijk Wetboek 7 voor de gedetacheerde werknemer gelden. Hiervan zijn vanaf de dertiende maand van detachering alleen de procedures en voorwaarden voor het sluiten en beëindigen van een arbeidsovereenkomst niet van toepassing. Reageren op de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn kan tot 18 juni 2019.