Wijziging detacheringsrichtlijn op de lange baan geschoven

20 juni 2017 | Door redactie

De EU-landen hebben geen akkoord bereikt over de herziening van de detacheringsrichtlijn. De wijziging zou ervoor moeten zorgen dat gedetacheerde werknemers binnen de Europese Unie (EU) recht krijgen op gelijk loon voor gelijk werk.

Met de herziening van de detacheringsrichtlijn willen de EU-landen oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt bestrijden. Aanleiding voor de wijziging is dat veel werknemers uit met name de oostelijke EU-landen op dit moment gedetacheerd worden en vervolgens tegen een lager salaris aan de slag gaan in het buitenland. Dit gaat ten koste van de banen van de (duurdere) werknemers uit het eigen land. Om hier verandering in te brengen, praten de EU-landen al enige tijd over de aanpassing van de detacheringsrichtlijn.

Recht op harde kern van arbeidsvoorwaarden

In de gewijzigde detacheringsrichtlijn is onder meer geregeld dat een werknemer die binnen de EU gedetacheerd is, aanspraak kan maken op de harde kern van arbeidsvoorwaarden die de werkgever ook aanbiedt aan werknemers uit het eigen land. Het gaat dan niet alleen om het loon, maar ook om toeslagen voor overwerk, periodieken, eindejaarsuitkeringen et cetera.

Voorstel wordt in oktober verder behandeld

Bij de besluitvorming over de gewijzigde richtlijn stemde de Franse regering vorige week echter tegen het voorstel. Volgens Frankrijk zijn de regels onder de gewijzigde richtlijn nog niet streng genoeg. Het land wil onder meer dat er een maximale detacheringstermijn van 12 maanden komt. Het voorstel wordt pas in oktober verder in behandeling genomen.