Wijziging in inkomenseis buitenlandse stagiair

16 januari 2014 | Door redactie

Stagiairs die uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) komen, mogen sinds 1 januari 2014 eigen middelen inzetten om aan de inkomenseis te voldoen die geldt voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning. Tot voor kort mochten eigen middelen niet worden meegerekend voor de werkvergunning.

Voor studenten van buiten de EER die geen opleiding in Nederland volgen maar in het kader van hun buitenlandse opleiding bij u stage komen lopen, moet u een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen. Voor het verkrijgen van de TWV geldt een inkomenseis: de stagiair moet ten minste 50% van het wettelijk minimumloon ontvangen. Dit komt neer op een normbedrag van € 742,80 bruto per maand.

Stagevergoeding mag deels uit eigen middelen bestaan

Sinds 1 januari 2014 mogen eigen middelen die de student inbrengt, zoals een studiebeurs of een ouderbijdrage, worden meegerekend om aan de inkomenseis voor de TWV te voldoen. Eerder gold dat het bedrag van € 742,80 geheel uit stagevergoeding moest bestaan en niet (deels) uit eigen middelen, zoals een studiebeurs of een bijdrage van de ouders.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel of wijziging, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!