Wanneer moeten we het anoniementarief toepassen voor een buitenlander?

26 juli 2019

In welke gevallen moeten we voor een nieuwe buitenlandse werknemer het anoniementarief gebruiken?

Voor het ten onrechte niet toepassen van het anoniementarief kan de Belastingdienst uw organisatie direct een verzuimboete opleggen van maximaal € 5.514, zonder dat daar een strafprocedure aan vooraf gaat. Het anoniementarief van 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen is onder meer verschuldigd als u de identiteit van de werknemer niet op de juiste manier heeft kunnen vaststellen. Gebruik het tarief ook als de werknemer niet alle gegevens voor de loonheffingen heeft ingeleverd, zoals zijn burgerservicenummer (BSN). Het tarief geldt ook als u de nodige gegevens niet op de juiste manier aan de salarisadministratie toegevoegd heeft. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om ook van de achterkant van de nieuwste versie van het paspoort een kopie te bewaren, omdat hier tegenwoordig het burgerservicenummer staat.

Buitenlands adres

Sinds 1 januari 2019 moet u van een werknemer die geen inwoner is van Nederland zijn buitenlandse adres in de loonaangifte opnemen, want van het woonland hangt af welke loonbelastingtabel u voor hem moet hanteren. Als het buitenlandse adres niet bij u bekend is, moet u voor deze werknemer het anoniementarief toepassen. Daarnaast heeft u van sommige werknemers die niet in Nederland wonen een werkvergunning nodig. Zolang de werknemer deze niet aan u kan laten zien, moet u voor hem het hoge anoniementarief blijven gebruiken.

Stoppen met anoniementarief

Stoppen met het toepassen van het anoniementarief mag u pas als u alle gegevens in de administratie heeft. Aangiftes met het anoniementarief, die eerder ingehouden en afgedragen zijn, mag u niet later corrigeren. U mag van de fiscus het anoniementarief wel corrigeren in de uitzonderlijke situatie van een administratieve fout, waarbij de werknemer zijn gegevens wel tijdig aangeleverd had, maar u deze niet op tijd in de administratie kon verwerken.