Hoe geven wij voorlichting over arborisico's aan buitenlandse werknemers?

24 juli 2019

Wij hebben Poolse werknemers in dienst, die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Hoe pakken we dit aan qua voorlichting over de arbeidsrisico’s?

Volgens de Arbowet moet voorlichting doeltreffend zijn. Dit betekent dat u de voorlichting niet alleen moet afstemmen op de capaciteiten van de betrokken werknemers, maar ook op de taal die ze spreken. U moet uw Poolse werknemers dus voorlichten in een taal die ze begrijpen. Daarbij kunt u kiezen voor een taal die zowel voor de voorlichter als voor de werknemers goed te begrijpen is; Duits misschien. U kunt in ieder geval niet volstaan met het uitdelen van een schriftelijke vertaling in het Pools aan uw Poolse werknemers. Werknemers moeten namelijk altijd de gelegenheid hebben om direct mondeling vragen te stellen. Uitzendkrachten moet u voorlichting geven over de arbeidsrisico’s vóórdat zij gaan werken. Voor uitzendbureaus en -krachten zijn er voor diverse beroepsgroepen checklists in allerlei talen opgesteld (arboflexbranche.nl). Als u de uitzendkracht zo’n lijst laat ondertekenen, geeft hij aan dat de informatie aan hem is uitgelegd en hij die heeft begrepen.

Beheersen

Sinds 1 juli 2013 moeten buitenlandse werknemers in gereglementeerde beroepen (zoals duikers en kraanmachinisten) de voertaal op het werk voldoende beheersen om bijvoorbeeld werkinstructies voor de omgang met gevaarlijke stoffen te begrijpen. Via Stichting van de Arbeid (stvda.nl) vindt u een handreiking over ‘taal en veiligheidsrisico’s’.