Buitenlandse werknemers

Expats uit de meeste landen van de Europese Economische Ruimte (EER) hebben meestal dezelfde rechten en plichten als Nederlandse werknemers. Maar er gelden ook speciale regelingen voor werknemers uit een ander land. Een buitenlandse werknemer of expat kan in aanmerking komen voor een onbelaste kostenvergoeding als tegemoetkoming voor de extra kosten die hij moet maken omdat hij in Nederland moet gaan wonen.

Als een buitenlandse werknemer in het ene land werkt en in het andere land woont, is de kans aanwezig dat het salaris dubbel wordt belast. Om dit te voorkomen zijn er met veel landen belastingverdragen gesloten over in welk land het salaris belast is. Werknemers van buiten de EER hebben meestal een vergunning nodig om in ons land te mogen werken.

Nieuws

Personeelsmaatregelen uit regeerakkoord 2024

16-05-2024

De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben een regeerakkoord bereikt. In de toekomstplannen van de coalitie in spe staan ook een aan...

Strenge regels voor kopie ID-bewijs uitzendkracht

06-05-2024

Als een werkgever een uitzendkracht inhuurt, mag hij als inlener geen kopie van het identiteitsbewijs maken en in zijn administratie bewaren...

Organisaties zoeken steeds vaker personeel buiten Europa

19-04-2024

In de afgelopen jaren is het aantal aanvragen voor werkvergunningen voor buitenlands personeel sterk toegenomen. Dat komt naar voren uit het...

€ 6.000 subsidie voor werken met statushouder

21-03-2024

Op internetconsultatie.nl is een subsidieregeling gepubliceerd die werkgevers ondersteunt bij het beter laten integreren van statushouders o...