Burn-out

Een burn-out is een situatie waarin een werknemer psychisch volledig opgebrand is. Hij raakt door de eenvoudigste taken al uitgeput. Dit grote gebrek aan energie, concentratie en zingeving kan voor de werknemer emotioneel zeer heftig zijn en is voor buitenstaanders vaak moeilijk te begrijpen. De emotionele toestand van een werknemer wordt beïnvloed door de bedrijfscultuur, werk- en organisatiekenmerken, persoonskenmerken, taakeisen, opleiding, werktijden en thuissituatie. Al deze factoren kunnen dan ook een rol spelen bij een burn-out

Om een burn-out tegen te gaan, helpt boven alles het verminderen van de werkstress. Daarnaast is een goed werkklimaat essentieel. Steun van de leidinggevende en collega’s, een conflictvrije werkomgeving, toekomstperspectief, duidelijke informatie en communicatie en voldoende regelmogelijkheden dragen allemaal bij aan het herstel van een opgebrande medewerker.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft aangegeven de term burn-out niet meer te gebruiken. Het bureau spreekt liever over 'psychische vermoeidheid door het werk'.

Nieuws

Vrouwen twee keer zo zwaar belast door mantelzorg

04-04-2024

Dochters voelen zich zwaarder belast door mantelzorg voor (een van beide) ouders dan zonen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau vo...

OR beschermt werknemers ook buiten werktijd

12-01-2024

Veel werknemers zijn ook buiten werktijd met hun werk bezig, bijvoorbeeld omdat ze nog even snel hun werkmail lezen en afhandelen. De ondern...

Nieuwe handreiking Overgang en werk voor meer begrip

13-12-2023

Een derde van het ziekteverzuim van vrouwen zou samenhangen met overgangsklachten. Toch is de overgang geen onderwerp van gesprek op het wer...

Meer ziekmeldingen vanwege psychische klachten

19-10-2023

Arbodiensten waarschuwen voor de gevolgen van toenemend verzuim door psychische klachten. Doordat het aantal ziekmeldingen vanwege stress, o...