Arbeidsongeschiktheid door slecht leiderschap

20 mei 2015 | Door redactie

Slechte leiding, een hoge werkdruk en baanonzekerheid leiden tot psychische problemen en uiteindelijk tot arbeidsongeschiktheid. Met name jonge medewerkers zijn de dupe. Voor het eerst is de hoofdoorzaak van arbeidsongeschiktheid verschoven van fysieke problemen naar psychische problemen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat er in januari 823.000 arbeidsongeschikten waren. Ruim 415.000 kampten met een psychische aandoening of een gedragsstoornis. In die leeftijdsgroep tot 25 jaar zijn er 72.000 arbeidsongeschikten. Maar liefst 61.000 daarvan kampt met stress en andere psychische kwalen. Pas vanaf de categorie 45 tot 55 jaar zit het grootste deel van de arbeidsongeschikten vanwege fysieke problemen thuis.
Volgens de inspectie SZW is de verschuiving van fysieke klachten naar psychische problemen te wijten aan slechte leiding van werkgevers, een steeds toenemende werkdruk en baanonzekerheid als gevolg van de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Gebrek aan nieuwe kennis en vaardigheden

Ook het gebrek aan nieuwe kennis en vaardigheden lijkt te leiden tot meer verzuim en burn-outklachten. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014 van CBS en TNO. Van alle werknemers geeft 23% aan nieuwe kennis of vaardigheden te missen die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Onder werknemers die aangeven nieuwe kennis en vaardigheden te missen, is het verzuimpercentage (4,7%) aanzienlijk hoger dan onder werknemers die aangeven over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken (3,4%). Werknemers met verouderde kwalificaties hebben relatief vaak burn-outklachten en zijn bovendien minder tevreden over hun werk: ruim 12% is zelfs (zeer) ontevreden met het werk.
Ook uit een analyse van Arboned blijkt dat vooral jongere medewerkers steeds vaker verzuimen als gevolg va stressklachten. Lees meer daarover in het nieuwsartikel ‘Verzuim stijgt door toenemende stress’.

Bijlagen bij dit bericht

Burn-out voorkomen
E-learning | VideoCollege 21 minuten