Burn-out door social media

30 maart 2011 | Door redactie

De enorme informatiestroom die werknemers dankzij Facebook, LinkedIn en Twitter te verwerken krijgen, levert een verhoogd risico op een burn-out. Vooral bij de wat oudere werknemers.

Gebruikers van online netwerken verwerken dagelijks al snel meer dan honderd berichten. Ook tijdens of zelfs bij het werk is de inzet van social media steeds gebruikelijker. Jongere werknemers kunnen hier over het algemeen goed mee omgaan. Zij zijn gewend aan deze enorme stroom van informatie. Voor werknemers van boven de dertig vormt dit echter een probleem. Zij hebben vaak moeite om een keuze te maken uit de informatie die ze toegestuurd krijgen. Ze laten zich als het ware overspoelen en willen met alle informatie die ze ontvangen ook daadwerkelijk iets doen.

Stop multitasking

Jongere werknemers zijn beter in het kiezen welke informatie ze willen gebruiken en wat ze kunnen laten liggen. Hierdoor houdt deze groep meer grip op de informatiestroom. Dit is belangrijk want de regie in handen houden, schijnt een belangrijke bijdrage te leveren aan een gevoel van geluk. Een ander gevolg van het gebruik van sociale media is dat mensen al gauw gaan multitasken. Om overspannenheid te voorkomen, is het echter beter als de werknemers van uw organisatie hun aandacht richten op één taak. Wijs uw bestuurder hierop en laat hem zo voorkomen dat een werknemer bezig is met het schrijven van een rapport en ondertussen zit te netwerken op LinkedIn. De taken één voor één doen, maakt de kans op een burn-out kleiner.