Gevolgen burn-out merkbaar na re-integratie

29 november 2016 | Door redactie

Een burn-out is het laatste stadium in een proces van langdurige overbelasting. Werknemers die uitvallen door een burn-out, zitten gemiddeld langer dan een jaar thuis. Uit recent onderzoek aan de Radboud Universiteit blijkt dat de gevolgen van een burn-out nog lang doorwerken.

Vallen werknemers eenmaal uit met burn-outverschijnselen, dan zijn ze vaak langere tijd uit de roulatie. Maar ook als zij na langdurig ziekteverzuim weer aan de slag gaan, werken de gevolgen van de burn-out nog na. Onderzoeker Bart Oosterholt van de Radboud Universiteit bekeek de langetermijneffecten van burn-out. Hiervoor onderzocht hij burn-outpatiënten vlak nadat de diagnose was gesteld, en anderhalf jaar later nog eens. Het blijkt dat zij na hun re-integratie en hervatting van de werkzaamheden toch nog cognitieve problemen hebben. Het werkgeheugen en de reactiesnelheid waren nog steeds minder dan die van gezonde personen.

Meer ziekteverzuim vanwege burn-outklachten

Burn-out is een toenemende oorzaak van ziekteverzuim; in 2014 meldde ruim 14% van de werknemers zich ziek vanwege burn-outverschijnselen, in 2000 was dat nog 9% (CBS). Omdat de klachten als gevolg van een burn-out zo hardnekkig zijn, moet de werkgever inzetten op preventie (tool). De eerste signalen zijn onder andere langdurige vermoeidheid en prikkelbaarheid. Geef werknemers voorlichting over het herkennen van stress (tool) en chronische stress, de eerste stappen op weg naar een burn-out. Ook de arboprofessional speelt hier een grote rol, net als de bedrijfsarts. Maak het werknemers makkelijk om preventief de bedrijfsarts te bezoeken; ook lichamelijke klachten kunnen wijzen op een burn-out.

Meer informatie over het voorkomen van verzuim door een burn-out vindt u in de toolbox Zo voorkomt u verzuim van werknemers door een burn-out.

Bijlagen bij dit bericht

Burn-out voorkomen
E-learning | VideoCollege 21 minuten