Leidinggevende heeft sleutelrol bij burn-outs

14 november 2016 | Door redactie

Steun van leidinggevenden aan werknemers die te maken hebben met een hoge werkdruk vermindert het risico op een burn-out aanzienlijk. Voor projecten die werknemers langer en gezonder aan het werk houden en die werkstress bestrijden, is nu subsidie beschikbaar.

Leidinggevenden spelen een doorslaggevende rol bij het voorkomen van burn-outs bij hun werknemers. Zo’n 2,7 miljoen werknemers in Nederland kampen met een hoge werkdruk en ongeveer één miljoen werknemers loopt  kans op een burn-out. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS blijkt dat 45% van de werknemers met een hoge werkdruk die géén steun krijgen van hun leidinggevenden en collega’s burn-outklachten krijgt. Van de werknemers die wél steun krijgen, leidt de werkstress bij 18% tot een burn-out. Ook de combinatie van hoge werkdruk met een gebrek aan autonomie of ontwikkelingsmogelijkheden verhoogt de kans op een burn-out.

Subsidie voor de aanpak van werkstress

Bij de aftrap van de Week van de Werkstress heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekendgemaakt dat werkgevers vanaf vandaag tot 25 november 2016  subsidie kunnen aanvragen voor projecten die werknemers langer en gezonder aan het werk moeten houden. De aanpak van werkstress valt daar ook onder. Met de subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunnen werkgevers de helft van de projectkosten financieren tot maximaal € 10.000. Daarnaast zet het ministerie van SZW volgend jaar een speciaal team in om werkgevers te ondersteunen bij de aanpak van werkstress en ongewenst gedrag zoals pesten op de werkvloer. Het team gaat bijvoorbeeld voorlichting geven en leidinggevenden trainen.