Meer risico op stress bij perfectionisten

6 februari 2015 | Door redactie

In veel organisaties ligt de nadruk op het verbeteren van wat er (nog) niet goed gaat. Dat geldt niet alleen bij de inrichting van arbeidsprocessen, maar ook voor de werknemers die deze moeten uitvoeren. Helaas hebben de productiviteit en de werkdruk vaak te lijden van dit streven naar verbetering…

Veel werknemers doen het: kijken naar wat er nog niet zo goed gaat en proberen om dit te verbeteren. Dat is begrijpelijk, maar het is niet altijd een goed idee. Het hangt er maar net van af welk resultaat uw organisatie wil bereiken. Veel werkgevers zijn geneigd om perfectionisme als iets positiefs te beoordelen, maar wie zich richt op het perfect uitvoeren van de verkeerde zaken, verspilt zijn tijd. Alle energie gaat dan naar het foutloos uitvoeren van een taak, ook als die taak eigenlijk weinig bijdraagt aan het (bedrijfs)resultaat. Op den duur kan dit werkstress veroorzaken.

Perfectionist ervaart hogere werkdruk

Werknemers die perfectionistisch zijn, lopen meer risico om last te krijgen van een verhoogde werkdruk. Perfect werk afleveren kost immers meer tijd, terwijl de stapel werk gelijk blijft.
U moet daar alert op zijn. Een stijging van kortdurend verzuim, afnemende prestaties en minder werkplezier kunnen signalen zijn van te hoge werkdruk. U kunt bijdragen aan een lagere werkdruk door te controleren of werknemers alles hebben wat ze nodig hebben om hun werk te doen. Hiervoor moeten de arbeidsvoorwaarden duidelijk zijn (Weet de werknemer waar hij aan toe is?), de taakomschrijvingen helder (Weet de werknemer wat er van hem verwacht wordt?) en de arbeidsmiddelen voldoende (Heeft de werknemer de nodige voorzieningen?). Op Arboportaal vindt u meer mogelijkheden die u kunt gebruiken om de werkdruk te verminderen.