Toename aantal burn-outs verwacht door post-corona werkdruk

9 september 2021 | Door redactie

Het percentage Nederlanders dat zich psychisch niet goed voelt, is nog nooit zo hoog geweest als in de eerste helft van 2021. Dat blijkt uit de jaarlijkse Gezondheidsenquête van het CBS. Werkgevers verwachten dat het aantal burn-outs zal toenemen de komende tijd.

Volgens onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) heeft 15% van de Nederlanders boven de 12 jaar in de eerste helft van 2021 last van psychische klachten. Dat percentage is nog nooit zo hoog geweest sinds het moment dat het CBS begon met monitoren van de mentale gezondheid in 2001. Jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar voelen zich het vaakst psychisch ongezond; zij gaven vaker dan andere leeftijdsgroepen aan onrustig, somber en niet gelukkig te zijn. Vier op de tien heeft hier meer last van sinds de coronacrisis.

Mentale gezondheid voor en na corona

Aan de Gezondheidsenquête van het CBS werkten ongeveer 10.000 respondenten mee. In het laatste halfjaar van 2020 zijn vragen toegevoegd over de mentale gezondheid van voor en na de coronacrisis. Vooral bij de leeftijdsgroep 18 tot 25 jaar is het verschil tussen het welbevinden voor en na de coronacrisis groot. Dit laat zien dat corona veel invloed heeft op hoe zij zich voelen. In deze groep zitten niet alleen scholieren en studenten, maar ook werkenden. Zij lopen een grotere kans uit te vallen als werkgever hen niet in het vizier heeft. De bevindingen over de impact van corona staan in het rapport Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl en dat is te lezen via de website van het CBS.

Maatregelen en sociale steun

Werknemers waarvan de mentale gezondheid onder druk staat, hebben meer kans uit te vallen door psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zoals hoge werkdruk. Uit onderzoek van recruitmentbureau Robert Half blijkt dat 50% van de Nederlandse werkgevers verwacht dat het aantal burn-outs de komende tijd zal toenemen. Door een tekort aan (geschikt) personeel neemt de werkdruk voor de huidige werknemers toe. Ook baanonzekerheid, afwezigheid van collega’s door ziekte of verlof en verstoorde werkprivébalans zijn factoren die stress veroorzaken. Werkgevers moeten zorgen dat zij de werknemers die extra risico lopen, in beeld hebben en gericht maatregelen nemen om uitval te voorkomen (toolbox). Onder meer het bieden van voldoende sociale steun is belangrijk. Leidinggevenden spelen hierbij een cruciale rol.

Meer informatie over het voorkomen van verzuim door een burn-out vindt u in de toolbox Zo voorkomt u langdurig verzuim door een burn-out.

Bijlagen bij dit bericht