Werkgever moet alert zijn op bore-out in coronatijd

De coronamaatregelen beginnen veel werknemers steeds zwaarder te vallen. Niet alleen kunnen werknemers door de stress opgebrand raken, een burn-out, ook een bore-out door aanhoudende verveling ligt op de loer.

12 februari 2021 | Door redactie

De coronacrisis begint veel mensen op te breken, zo blijkt uit een onderzoek dat Intermediair en Panel Inzicht uitvoerden onder ruim 1.000 respondenten. Van de ondervraagden ervaart 52% tijdens deze tweede lockdown veel stress. Op een schaal van één tot tien geeft meer dan de helft het stressniveau een zes of hoger. Viel de eerste lockdown al niet mee, 38% van de respondenten ervaart de tweede lockdown als nog stressvoller. Vooral de uitzichtloosheid van de situatie is voor veel mensen (49%) een grote stressfactor, gevolgd door het sociale isolement (46%) en geen manieren om te ontspannen (44%). Van de respondenten die het stressniveau een zes of hoger geven, merkt meer dan de helft (55%) dat hij moe is en weinig energie heeft, 51% voelt zich gespannen en 47% somber.

Klachten bore-out lijken op burn-out

De hoge stresscijfers zijn zorgelijk, ook omdat deze kunnen leiden tot een toename van het aantal burn-outs. Toch hoeft het niet altijd om een burn-out te gaan. De klachten waar veel mensen nu mee kampen, kunnen ook wijzen op een bore-out (artikel). De symptomen van een bore-out lijken op die van een burn-out, maar worden niet veroorzaakt door overbelasting, maar juist door onderbelasting en verveling. De klachten kunnen onder meer ontstaan doordat er aan de werknemer lage eisen worden gesteld of als de werknemer te weinig steun ervaart in zijn werk. Ook de aard van het werk kan hiermee te maken hebben. Werknemers die kantoorwerk doen, zullen het effect van hun werk vaak niet direct zien. Voor een werkgever is een bore-out soms lastig te herkennen omdat een werknemer strategieën kan bedenken waardoor het lijkt alsof hij het toch heel druk heeft.

Tijd om uit te kijken naar een andere baan?

De coronacrisis vergroot de kans op een bore-out. Bij thuiswerken is er minder afwisseling dan op kantoor, waardoor de werknemer te weinig prikkels ervaart. Bovendien heeft de leidinggevende vaak minder zicht op de werkzaamheden van de werknemer. Het is belangrijk dat de werkgever alert blijft op mogelijk signalen van een bore-out door onder meer goed contact te blijven onderhouden met de werknemer. Heeft een werknemer het al langer niet naar zijn zin in zijn baan, dan kan dit het moment zijn om zich te oriënteren op andere werkzaamheden of mogelijk een andere baan, bijvoorbeeld door een loopbaanadviseur in te schakelen. Dit kon in 2020 door een gratis ontwikkeladvies aan te vragen in het kader van de tijdelijke subsidieregeling NL leert door. Het maximumaantal aanvragen was toen snel bereikt. Het is wachten op een vervolg.

Meer informatie over het voorkomen van verzuim door een burn-out vindt u in de toolbox Zo voorkomt u langdurig verzuim door een burn-out.