Werkgever ziet diagnose burn-out liever niet

23 oktober 2015 | Door redactie

Werkgevers zetten bedrijfsartsen soms onder druk om een bepaalde diagnose bij een werknemer te voorkomen. Zo is burn-out een arbeidsgerelateerde ziekte en moet de werknemer officieel worden ziek gemeld. Werkgevers zitten meestal niet te wachten op de extra kosten die uit het bijbehorende verzuimtraject voortvloeien. Maar dat rechtvaardigt onrechtmatig handelen natuurlijk niet.

Naar aanleiding van vele klachten over burn-outs is de Nederlandse Zorgautoriteit een onderzoek begonnen naar meldingen die bij de Stichting Burnout binnenkomen. Bedrijfsartsen voelen namelijk regelmatig druk vanuit werkgevers om werknemers niet te diagnosticeren met burn-out. Onderzoek van OVAL en Astri laat zien dat het ongeveer de helft van de bedrijfsartsen hiermee te maken krijgt. Eerder las u al dat een wijziging van de Arbowet er straks toe moet leiden dat de bedrijfsarts overleg kan voeren met de OR.

Re-integratie voor zieke werknemer met burn-out

Volgens de Stichting Burnout is er soms duidelijk sprake van een burn-out, maar stellen bedrijfsartsen toch allerlei andere diagnoses (die niet arbeidsgerelateerd zijn). Krijgt de werknemer geen erkenning voor een burn-out, dan is het namelijk lastig om de werkgever daarvoor aansprakelijk te stellen.
Vanuit de Wet verbetering poortwachter (tools) moeten werkgever en werknemer zich met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om een zieke  werknemer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. De werkgever moet de werknemer in principe maximaal twee jaar loon doorbetalen. Burn-out staat bekend als een langdurige ziekte en daarmee loopt de werkgever ook het risico dat de werknemer ziek uit dienst gaat en hij hogere premies moet betalen.

Werkgever moet werkstress en burn-out voorkomen

Zo’n 14% van de werknemers heeft last van een burn-out en onderzoek van Zilveren Kruis laat zien dat bijna een kwart van de werknemers het gevoel heeft tegen een burn-out aan te lopen. Werknemers geven in het onderzoek aan dat werkgevers meer moeten doen om werkstress en een burn-out te voorkomen (tool).

Bijlagen bij dit bericht

Burn-out voorkomen
E-learning | VideoCollege 21 minuten