Hoe voorkomen we een burn-out bij onze jongere medewerkers?

18 januari 2021

Het lijkt wel alsof jongere werknemers minder goed met werkdruk kunnen omgaan dan oudere. Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren uitvallen?  

Te hoge werkdruk, te hoge tijdsdruk, een negatieve werksfeer of een combinatie van deze factoren liggen meestal aan uitval ten grondslag. Die factoren gelden echter voor alle werknemers. Maar omdat jonge werknemers nog niet zo lang actief zijn op de arbeidsmarkt, ontberen zij de ervaring en de handvatten om hiermee om te gaan.

Help een handje mee

Het is goed hen een handje te helpen met maatregelen, die overigens álle werknemers ten goede komen. Denk aan de volgende zaken:

  • Werknemers meer regie geven over hun werk, bijvoorbeeld door hun de mogelijkheid te geven eigen roosters en flexibele werktijden te hanteren.
  • Roosters niet op het allerlaatste moment wijzigen.
  • De mogelijkheid geven om cursussen en opleidingen te volgen en dit ook stimuleren.
  • Kijk of een overleg echt nodig is en doe dit dan efficiënt.
  • Soepel en snel werkende IT-systemen en apparatuur aanbieden.
  • Vaker teamuitjes en evenementen voor teambuilding organiseren.
  • Het inrichten van een ontspannings- of pauzeruimte.
  • Samen met het team regels opstellen voor zakelijke WhatsApp-groepen zodat deelnemers geen extra druk ervaren.

Daarnaast helpt het als de leidinggevende ook op zijn tijd een compliment geeft.Meer informatie over het voorkomen van verzuim door een burn-out vindt u in de toolbox Zo voorkomt u langdurig verzuim door een burn-out.