Cao

In een cao staan arbeidsvoorwaarden die zijn afgesproken tussen één of meerdere werkgevers of werkgeversorganisaties en één of meerdere werknemersorganisaties. De arbeidsvoorwaarden van een cao werken door in de individuele arbeidsovereenkomst. Cao's worden afgesloten op bedrijfstakniveau (bijvoorbeeld één cao voor de hele transportsector) of op ondernemingsniveau.

Als de werkgever en de werknemer beiden lid zijn van de cao-partijen, is de cao sowieso van toepassing. Dit wordt 'gebonden' genoemd. Als een werkgever lid is, moet de cao ook toegepast worden op een werknemer die geen lid is. Hiermee wordt voorkomen dat een gebonden werkgever alleen ongebonden werknemers in dienst neemt tegen slechtere arbeidsvoorwaarden dan in de cao overeengekomen zijn. Is zowel werkgever als werknemer ongebonden, dan kunnen ze er zelf voor kiezen om (een deel van) de cao van toepassing te laten zijn. Daarnaast kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao algemeen verbindend verklaren (avv). De cao is dan voor een bepaalde periode hoe dan ook verplicht voor álle organisaties uit een bedrijfstak.

Nieuws

Instemmingsrecht OR bij wijziging rooster (artikel 27, lid 1b WOR)

24-07-2024

Als de werkgever besluit om een bepaalde functie(groep) structureel anders te gaan inroosteren, moet hij de ondernemingsraad (OR) eerst om i...

Ook toekomstige cao gaat mee bij overgang van onderneming

19-07-2024

Een werkgever die een organisatie overneemt, moet de rechten van die werknemers ook overnemen. Bij een dynamisch incorporatiebeding gaat nie...

Gevolgen scholingsbudget voor de loonheffingen

27-06-2024

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd over de gevolgen van het scholingsbudget voor de loonheffingen. Met dit budget kan een...

Vorig jaar grootste loonstijging in 45 jaar

15-05-2024

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat het gemiddelde bruto verdiende uurloon in 2023 steeg met 7%. Dat is de grootste loons...

Recent verschenen