Cao

In een cao staan arbeidsvoorwaarden die zijn afgesproken tussen één of meerdere werkgevers of werkgeversorganisaties en één of meerdere werknemersorganisaties. De arbeidsvoorwaarden van een cao werken dan door in de individuele arbeidsovereenkomst. Cao's worden afgesloten op bedrijfstakniveau (bijvoorbeeld één cao voor de hele transportsector) of op ondernemingsniveau.

Als de werkgever en de werknemer beiden lid zijn van de cao-partijen, is de cao sowieso van toepassing. Dit wordt 'gebonden' genoemd. Als een werkgever lid is, moet de cao ook toegepast worden op een werknemer die geen lid is. Hiermee wordt voorkomen dat een gebonden werkgever alleen ongebonden werknemers in dienst neemt tegen slechtere arbeidsvoorwaarden dan in de cao overeengekomen zijn. Is zowel werkgever als werknemer ongebonden, dan kunnen ze er zelf voor kiezen om (een deel van) de cao van toepassing te laten zijn. Daarnaast kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao algemeen verbindend verklaren (avv). De cao is dan voor een bepaalde periode hoe dan ook verplicht voor álle organisaties uit een bedrijfstak.

Nieuws

Rol OR bij het opstellen van een sociaal plan

02-10-2023

Met een sociaal plan kan een werkgever de gevolgen van een reorganisatie voor werknemers beperken. De werkgever is niet verplicht om de onde...

Diverse maatregelen tegen toename van armoede

19-09-2023

Voor een ‘evenwichtig’ koopkrachtbeeld en het voorkomen van een toename van de armoede, treft het demissionaire kabinet diverse maatregelen....

Ook in 2024 nog stevige loonsverhogingen verwacht

19-09-2023

De lonen zijn dit jaar in veel branches enorm gestegen. Ook voor 2024 kunnen werkgevers nog forse verhogingen verwachten, maar mede door de...

OR kan ook als vakbond onderhandelen

06-09-2023

Waar het gaat om de arbeidsvoorwaarden in de organisatie is de ondernemingsraad (OR) een belangrijke overlegpartner voor de bestuurder. Dank...

Recent verschenen