Cao

In een cao staan arbeidsvoorwaarden die zijn afgesproken tussen één of meerdere werkgevers of werkgeversorganisaties en één of meerdere werknemersorganisaties. De arbeidsvoorwaarden van een cao werken dan door in de individuele arbeidsovereenkomst. Cao's worden afgesloten op bedrijfstakniveau (bijvoorbeeld één cao voor de hele transportsector) of op ondernemingsniveau.
Als de werkgever en de werknemer beiden lid zijn van de cao-partijen, is de cao sowieso van toepassing. Dit wordt 'gebonden' genoemd. Als een werkgever lid is, moet de cao ook toegepast worden op een werknemer die geen lid is. Hiermee wordt voorkomen dat een gebonden werkgever alleen ongebonden werknemers in dienst neemt tegen slechtere arbeidsvoorwaarden dan in de cao overeengekomen zijn. Zijn zowel werkgever als werknemer ongebonden, dan kunnen ze er zelf voor kiezen om (een deel van) de cao van toepassing te laten zijn. Daarnaast kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao algemeen verbindend verklaren (avv). De cao is dan voor een bepaalde periode hoe dan ook verplicht voor álle organisaties uit een bedrijfstak.

Uitgelicht

Verwachte loonstijging in 2020 opvallend beperkt

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht in 2020 een gemiddelde contractloonstijging van 2,5%, zo blijkt uit de Macro Economische Verkenning...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Loonindexcijfers

Dit overzicht geeft u inzicht in de loonindexcijfers vanaf 2015. Het loonindexcijfer geeft de stijgingsfactoren van het loonniveau...

Vergelijking
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 09-12-2019

Kan ex-werknemer loon vorderen na verhoging cao-loon?

Kan een vertrokken werknemer nog loon vorderen bij zijn ex-werkgever als daar met terugwerkende kracht het cao-loon verhoogd wordt?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Cao kan OR-bevoegdheden uitbreiden, maar ook beperken

Ruim 80% van de werknemers in Nederland valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De kans is dus groot dat uw achterban...

Verdiepingsartikel
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 25-11-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Cao kan OR-bevoegdheden uitbreiden, maar ook beperken

Werkwijze OR 5 minuten | 25-11-2019

Ruim 80% van de werknemers in Nederland valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De kans is dus groot dat uw achterban en dus...

Conform de cao belonen in een overspannen arbeidsmarkt

Beloning 6 minuten | 11-11-2019

Eindelijk heeft u de geschikte kandidaat gevonden. De sollicitatieprocedure is zo goed als afgerond, het enige dat resteert is het gesprek...

Een aantal veelgestelde vragen over ouderschapsverlof op een rij

Ouderschapsverlof 5 minuten | 03-04-2019

Een werknemer met een kind tot acht jaar oud, kan een verzoek bij u indienen om ouderschapsverlof op te nemen. De werknemer neemt dan voor...

Infographics

Verschillende pensioenregelingen

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 13-08-2019

De meeste werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Wettelijk is dit niet verplicht, maar er kan binnen een bedrijfstak wel een verplichting gelden voor...

Vraag en antwoord

Welke verschillen kennen de cao's van de ABU en NBBU na de harmonisering?
Benaming fases van uitzending In de cao van de ABU heten de fases van uitzending A, B en C. In de cao van de NBBU zijn de fases aangeduid met 1-2, 3 en 4. Inhoudelijk zijn de fases wel hetzelfde. Werkingssfeer De werkingssfeer van de cao's is (gedeeltelijk) anders. Artikel 1 lid 5 van... Lees het hele antwoord