Cao

In een cao staan arbeidsvoorwaarden die zijn afgesproken tussen één of meerdere werkgevers of werkgeversorganisaties en één of meerdere werknemersorganisaties. De arbeidsvoorwaarden van een cao werken dan door in de individuele arbeidsovereenkomst. Cao's worden afgesloten op bedrijfstakniveau (bijvoorbeeld één cao voor de hele transportsector) of op ondernemingsniveau.
Als de werkgever en de werknemer beiden lid zijn van de cao-partijen, is de cao sowieso van toepassing. Dit wordt 'gebonden' genoemd. Als een werkgever lid is, moet de cao ook toegepast worden op een werknemer die geen lid is. Hiermee wordt voorkomen dat een gebonden werkgever alleen ongebonden werknemers in dienst neemt tegen slechtere arbeidsvoorwaarden dan in de cao overeengekomen zijn. Zijn zowel werkgever als werknemer ongebonden, dan kunnen ze er zelf voor kiezen om (een deel van) de cao van toepassing te laten zijn. Daarnaast kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao algemeen verbindend verklaren (avv). De cao is dan voor een bepaalde periode hoe dan ook verplicht voor álle organisaties uit een bedrijfstak.

Uitgelicht

Verwachte loonstijging in 2020 opvallend beperkt

Cao | Publicatiedatum 17-09-2019

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht in 2020 een gemiddelde contractloonstijging van 2,5%, zo blijkt uit de Macro Economische Verkenning (MEV) die op Prinsjesdag is...

Loonindexcijfers

Loonadministratie | Publicatiedatum 16-05-2022

Dit overzicht geeft u inzicht in de loonindexcijfers van 2015 tot heden. Het loonindexcijfer geeft de stijgingsfactoren van het loonniveau van de cao-lonen van alle sectoren...

Kan ex-werknemer loon vorderen na verhoging cao-loon?

Cao | Publicatiedatum 22-07-2019

Kan een vertrokken werknemer nog loon vorderen bij zijn ex-werkgever als daar met terugwerkende kracht het cao-loon verhoogd wordt?

Cao kan OR-bevoegdheden uitbreiden, maar ook beperken

Werkwijze OR | Publicatiedatum 25-11-2019

Ruim 80% van de werknemers in Nederland valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De kans is dus groot dat uw achterban en dus ook uw OR met een cao te...

 

Mogen wij een deadline stellen voor reiskostendeclaraties?

Reiskosten | Publicatiedatum 14-02-2022

Onze werknemers declareren een reiskostenvergoeding voor de dagen dat zij naar kantoor gaan. Mogen wij een vervaltermijn verbinden aan deze declaratie?

Geldt het uitzendbeding nu wel of niet bij ziekte?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | Publicatiedatum 06-01-2022

Het staat al zo’n 20 jaar in de uitzend-cao: de regel dat het contract van een uitzendkracht kan eindigen bij ziekte. Lange tijd is hierover geen discussie geweest....

Welke wijzigingen in de cao uitzendkrachten per 1 januari 2022?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | Publicatiedatum 15-11-2021

We horen dat veel gesproken wordt over flinke wijzigingen in de cao's voor uitzendkrachten van ABU en NBBU per 1 januari 2022. Aangezien het al bijna 2022 is: met welke...

OR & de spelregels voor loon en werktijden

Arbeidstijden 6 minuten | 03-05-2022

Uw bestuurder heeft zich bij het bepalen van het salaris en de arbeidstijden van een werknemer te houden aan verschillende regels. Zo moet h...

Nieuwe Europese regels voor betaling van studiekosten

Studiekosten 5 minuten | 04-04-2022

Om te ontmoedigen dat werknemers snel vertrekken na het volgen van een dure opleiding op kosten van de zaak, kunt u een studiekostenbeding o...

Manieren om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel

Arbeidsrecht 5 minuten | 24-02-2022

Bij een reorganisatie moet een werkgever soms afscheid nemen van werknemers om het voortbestaan van de organisatie te kunnen (blijven) waarb...

Vakantiedagen afrekenen bij vertrek

Vakantiedagen Publicatiedatum 25-10-2021

Een werknemer die uit dienst gaat, zal bijna nooit precies de vakantiedagen hebben opgenomen die hij tot de datum van uitdiensttreding opbouwt. Hoe werkt het afrekenen...

Heeft u een vraag over Cao?

Emma Bevers
Emma Bevers
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Cao?

Emma Bevers
Emma Bevers
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie