2015 is het jaar van de nieuwe cao’s

22 januari 2015 | Door redactie

In 2015 zijn er maar liefst 550 cao’s aan vernieuwing toe. Dat is een flink aantal aangezien er voor de branches en ondernemingen in Nederland totaal zo’n 900 cao’s zijn. Normaal gesproken ligt het aantal benodigde cao-vernieuwingen jaarlijks tussen de 400 en 500.

In 2015 verlopen er 392 cao’s. Daarnaast moet er ook nog een achterstand worden weggewerkt van ruim 150 cao’s. Dit laatste heeft betrekking op cao’s waarvan de looptijd is verstreken, maar die nog niet zijn verlengd. In totaal hebben de cao’s betrekking op bijna drie miljoen werknemers. Volgens werkgeversvereniging AWVN – die namens werkgevers onderhandelt bij een groot deel van de cao’s – zijn er in 2014 365 nieuwe cao’s afgesloten, terwijl dit aantal normaal gesproken oploopt tot 410.

Extra rechten OR in de cao

De gemiddelde loonstijging over 2014 komt uit op 1,58%. In 2012 ging het om 1,6% en in 2013 om 1,4%. Volgend jaar verwacht AWVN dat de loonstijging 1,4% zal bedragen. Met de OR is het goed om op de hoogte te zijn van de regelingen in de cao. Soms kent de cao uw OR namelijk zelfs nog extra rechten toe.

Rekening houden met Wet werk en zekerheid

De vakbonden en de werkgeversverenigingen zullen in de cao’s ook rekening moeten houden met de nieuwe regels uit de Wet werk en zekerheid en de nieuwe verlofregels. Over die nieuwe wetten kunt u lezen in het bericht ‘Nieuwe wetten per 1 januari 2015’. Het komt ook vaker voor dat de OR de onderhandelingen voor de cao voert, iets waarover de vakbonden zich zorgen maken.