5% loonsverhoging? Investeer liever in ontwikkeling!

De werkgeversorganisaties hebben hun arbeidsvoorwaardennota voor 2020 gepubliceerd. Hierin zijn concrete adviezen opgenomen voor de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden in cao’s of arbeidsvoorwaardenreglementen (avr’s).

16 januari 2020 | Door redactie

Vakbond FNV zet dit jaar in cao-onderhandelingen opnieuw in op een structurele loonsverhoging van 5%, maar de werkgeversorganisaties – VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN – vinden deze looneis een te eenzijdige benadering. In hun arbeidsvoorwaardennota ‘Waardevol werkgeven’ (pdf) geven zij aan dat werkgevers in 2020 met twee tegengestelde trends te maken krijgen. Aan de ene kant nemen de onzekerheid en tegenwind toe, onder andere door de afnemende economische groei, internationale spanningen en klimaatproblemen. Ook kan de arbeidsvoorwaardenruimte worden beperkt door extra personeelskosten op basis van de WAB. Aan de andere kant kampen organisaties nog met personeelstekorten. Hierdoor is inzetten op ‘waardevol werkgeven’ cruciaal.

Werknemers moeten langer kunnen doorwerken

Maatregelen die kunnen bijdragen aan waardevol werkgeven, zijn in de nota verdeeld over drie doelgroepen: de werkgever, de werknemers en de samenleving. Voor deze maatregelen zien de schrijvers van de nota graag dat er maatwerk mogelijk is. De (financiële) mogelijkheden en behoeften verschillen immers per branche, organisatie en werknemer.
In een overleg over arbeidsvoorwaarden zou de ontwikkeling en werk-privébalans van werknemers centraal moeten staan. Investeringen hierin zijn goed voor de productiviteit, flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Op pagina 14/15 van de nota ziet u concreet hoe werkgevers de werknemers hierbij kunnen faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan een persoonlijk keuzebudget.

Nog geen concrete afspraken over pensioenakkoord

Duurzame inzetbaarheid was één van de thema’s in het pensioenakkoord van 2019. Wat betreft dit pensioenakkoord vinden de werkgeversorganisaties het nog te vroeg om hierover in cao’s of avr’s afspraken te maken. Voor specifieke afspraken over de pensioenregeling moeten eerst de wettelijke kaders bekend zijn. Naar verwachting komt hier in de loop van 2020 meer duidelijkheid over.