Cao Jumbo geëindigd, onduidelijkheid avr blijft

8 april 2019 | Door redactie

Het conflict tussen Jumbo, de werknemers en de vakbonden blijft voortduren. Nu de cao verlopen is, lijkt een deel van de werknemers geen loonsverhoging te ontvangen. De vakorganisaties dreigen daarom weer naar de rechter te stappen. Ook dienden 600 werknemers een klacht in bij de bedrijfscommissie tegen de OR en de COR.

Supermarktketen Jumbo en de vakorganisaties zijn in een slepend conflict verwikkeld over de geldigheid van de Jumbo-bedrijfs-cao voor de distributiewerknemers en de arbeidsvoorwaardenregeling (avr) die Jumbo heeft afgesproken met de centrale ondernemingsraad (COR). Jumbo heeft de cao inmiddels opgezegd, waardoor deze per 1 april 2019 is geëindigd.

Slepend conflict over cao en avr

Jumbo heeft distributiewerknemers die de organisatie het afgelopen jaar in dienst nam een verlate loonsverhoging uitbetaald. De vakorganisaties interpreteren de loonsverhoging als een voortvloeisel uit de uitspraak die de rechter in januari deed. In een rechtszaak die de vakorganisaties tegen Jumbo hadden aangespannen, oordeelde de rechter dat Jumbo de cao moest volgen omdat de organisatie deze niet tijdig had opgezegd. Jumbo is tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep gegaan.

Vakorganisaties dreigen met nieuwe rechtszaak

Een kleine groep werknemers van de Jumbo-distributiecentra heeft de verlate loonsverhoging niet ontvangen. De reden die Jumbo hiervoor geeft, is dat deze werknemers eerder via een formulier een keuze hebben maakten voor de cao in plaats van de avr. De vakorganisaties protesteren hiertegen en hebben aangekondigd een nieuwe rechtszaak tegen Jumbo aan te spannen, als deze werknemers van de loonsverhoging verstoken blijven.

Werknemers vragen bedrijfscommissie om advies

Naar aanleiding van het conflict hebben 600 distributiewerknemers een klacht ingediend bij de bedrijfscommissie van de Sociaal-Economische Raad (SER). De klacht betreft het optreden van de ondernemingsraad (OR) van de distributiecentra en dat van de COR. De werknemers maken bezwaar tegen de avr die Jumbo overeenkwam met de COR terwijl zij een cao met de vakorganisaties nastreefden.
Werknemers kunnen de bedrijfscommissie bij een geschil over de Wet op de ondernemingsraden (WOR) om bemiddeling vragen. De commissie kan advies uitbrengen over het geschil. Het advies van de bedrijfscommissie is echter niet bindend.