Cao ongeldig zonder handtekening van FNV

21 april 2017 | Door redactie

Transaviawerknemers die lid zijn van vakbond FNV vallen niet onder de nieuwe cao die eind 2015 is afgesloten. FNV tekende de cao namelijk niet. De rechter bepaalde dat de werknemers daarom nog onder de oude cao vallen.

Dat de oude cao nog geldig is, is goed nieuws voor de vakbondsleden, want de nieuwe cao (tool) hield een aantal verslechteringen in voor het grondpersoneel van Transavia. De nieuwe cao, die inmiddels ook al is verlopen, geldt van 1 mei 2013 tot eind 2016 en werd in oktober 2015 met terugwerkende kracht afgesloten. Volgens deze nieuwe collectieve arbeidsvoorwaardenovereenkomst zouden adv-dagen in twee jaar tijd worden afgebouwd van tien naar vier dagen. De FNV-leden kregen met terugwerkende kracht recht op zes extra vrije dagen.

Vakbonden die wel tekenden zijn niet representatief

CNV, De Unie en vakbond voor NVLT voor luchtvaarttechnici tekenden de cao wel. De rechter gaf in zijn uitspraak aan dat deze vakbonden niet representatief zijn voor het grondpersoneel van de luchtvaartmaatschappij (zo’n  600 werknemers). Ongeveer 200 van die werknemers zijn lid van een vakbond, ruim 70 daarvan zijn lid van FNV. Inmiddels zitten de vakbonden alweer om de tafel met Transavia om te onderhandelen over een nieuwe cao (tool)