CNV geeft alle werknemers stem in cao

14 september 2016 | Door redactie

CNV wil dat alle werknemers van zich kunnen laten horen bij cao-onderhandelingen, zodat ook de werknemers die niet lid zijn van een vakbond worden gehoord. De vakbond moet er wat betreft CNV voor iedereen zijn, niet alleen voor ingewijden.

CNV wil tienduizenden vaste werknemers, zzp’ers en flexwerkers betrekken bij de inhoud van cao-voorstellen. Via een digitaal discussieforum zal de vakbond ook niet-leden raadplegen. Iedereen mag stemmen over een cao-voorstel. De 50 grootste cao’s moeten eind 2017 via dit forum tot stand zijn gekomen. Dit is niet het eerste initiatief op dit vlak: zo lanceerde CNV al eerder de website jeachterban.nl. Ook ontwikkelden rijksambtenaren bijvoorbeeld een tool om de mening van jongeren over de cao te peilen.

Trend: werkgevers willen geen cao meer

CNV reageert met dit initiatief op de trend van grote werkgevers die geen cao meer willen of die juist willen samenwerken met kleinere vakbonden. De vakbond is niet bang voor ledenverlies; bij verschillen zal de stem van de leden doorslaggevend zijn. Bovendien kunnen vakbonden een toegevoegde waarde leveren door zich te richten op het bieden van maatwerkadvies aan individuele leden.

OR speelt geen rol in cao-onderhandelingen

Traditioneel onderhandelt een werkgever of werkgeversvereniging over een cao met werknemersverenigingen – de vakbonden. Daardoor hebben werknemers die niet lid zijn van een vakbond, geen invloed op cao-onderhandelingen. Een ondernemingsraad (OR) speelt meestal geen rol bij het tot stand komen van een cao, omdat hij een hiërarchische verhouding heeft met de werkgever en dat komt de onderhandelingen niet ten goede. De OR kan zijn achterban wel informeren en stimuleren.

Bijlagen bij dit bericht