De cao als belangrijk kompas voor ondernemingsraden

2 oktober 2017 | Door redactie

Meer dan 80% van de Nederlandse werknemers valt onder een cao. De bepalingen werken vaak door in de dagelijkse praktijk. Daarnaast kan een cao de bevoegdheden van de OR beperken, maar ook uitbreiden. Genoeg reden voor de OR om eens in de cao te duiken!

De ondernemingsraad schuift niet aan de onderhandelingstafel bij het opstellen van een nieuwe cao. Die taak is in de meeste gevallen weggelegd voor vakbonden en werkgeversorganisaties. De uitkomst van die onderhandelingen bepaalt wél hoeveel ruimte de OR krijgt om zaken op organisatieniveau verder uit te werken. Een cao kan namelijk afspraken op hoofdlijnen bevatten, die de bestuurder met instemming (tools) of advies (tools) van de OR verder uit kan werken voor de eigen organisatie.  

Cao kan rechten OR inperken én uitbreiden

Cao-afspraken gaan voor de bepalingen uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Zo kan het voorkomen dat een OR geen gebruik kan maken van instemmingsrecht op een onderwerp uit artikel 27 WOR, omdat de cao bepaalt dat de bestuurder geen instemming hoeft te vragen aan de OR. Een cao kan de rechten van de OR dus beperken, maar óók uitbreiden. Zo kan de OR dankzij een cao-bepaling bijvoorbeeld adviesrecht hebben over een onderwerp dat niet in artikel 25 WOR is genoemd. Het OR themadossier “Collectief kompas: stippel uw route uit!” maakt de ondernemingsraad wegwijs in de wereld van de cao en vormt een handig naslagwerk voor OR-leden. Abonnees ontvangen dit themadossier morgen per post.