Groei van lonen neemt sterk af in 2021

15 september 2020 | Door redactie

Veel organisaties hoeven voor 2021 geen rekening te houden met een sterke stijging van de loonkosten op basis van de cao. Het Centraal Planbureau verwacht dat de loongroei met name in de marktsector sterk afzwakt door de gevolgen van de coronacrisis.

In de Macro Economische Verkenning 2021 (pdf) maakt het Centraal Planbureau (CPB) een inschatting van de economische ontwikkelingen in 2021. De raming kent deze keer nog meer onzekerheden dan anders. Dit komt uiteraard door het coronavirus, maar bijvoorbeeld ook door geopolitieke spanningen en de Brexit. Op het gebied van de arbeidsmarkt verwacht het CPB een forse stijging van de werkloosheid, zeker bij een tweedegolfscenario. De hogere werkloosheid en onzekere vooruitzichten zullen invloed hebben op de onderhandelingen tussen cao-partijen. Het instituut schat daarom in dat de cao-lonen gemiddeld met 1,4% gaan groeien in 2021.

FNV wil vasthouden aan looneis van 5%

Een gemiddelde loonstijging van 1,4% zou een forse afname van de loongroei inhouden. Begin 2020 stegen de cao-lonen nog met zo’n 3%. Over heel 2020 gaat het om een stijging van 2,5%. Wat de werkelijke loonstijging in 2021 zal zijn, hangt af van de onderhandelingsresultaten aan de cao-tafel. Vakbond FNV heeft alvast aangegeven niet zomaar akkoord te gaan met het afzwakken van de loongroei. De grootste vakbond van Nederland wil zijn looneis van 5% stijging nog niet laten varen voor de publieke sector en bedrijfstakken die geen of beperkt last hebben van de coronacrisis. Niet geheel verrassend willen de werkgeversorganisaties voorzichtig zijn bij de loonstijgingen. Ze roepen de vakbonden op tot maatwerk en zetten al langere tijd in op ‘aanpassingsvermogen’. Cao-akkoorden kwamen de laatste tijd maar moeizaam tot stand en bleven in veel gevallen uit.

Minder bonussen en extra periodieken

Het CPB schat overigens ook in dat de incidentele loongroei een beetje toeneemt, met 0,2%. Dit zijn loonstijgingen voor werknemers op basis van bijvoorbeeld een promotie of baanwisseling. Door de crisis zullen werkgevers minder bonussen uitkeren en neemt het aantal extra periodieken en gunstige baanwisselingen af. Of werknemers onderaan de streep volgend jaar meer of minder overhouden, verschilt per individu. Hierop zijn veel andere factoren van invloed.

Download de complete Miljoenennota 2021 (pdf) en het Belastingplan 2021 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.