Heeft u een minimum- of standaard-cao?

30 mei 2014 | Door redactie

Valt uw organisatie onder een cao, dan is het belangrijk om te weten of er sprake is van een minimum- of een standaard-cao. In het eerste geval mag uw bestuurder van de bepalingen afwijken in het voordeel van de werknemers, maar bij een standaard-cao moet de bestuurder zich exact aan de cao-afspraken houden.

Het is in bepaalde gevallen toegestaan om per cao (of via het personeelshandboek of de individuele arbeidsovereenkomst) af te wijken van de arbeidsvoorwaarden die staan opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst die is afgesloten tussen werknemers- en werkgeversorganisaties. Het gaat om vakbonden FNV, De Unie en CNV en de werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland. In de cao staan arbeidsvoorwaarden die in een arbeidsrelatie moeten worden toegepast. Op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u alle cao’s op een rij.

U mag niet nadelig afwijken van een minimum-cao

Een cao kan van toepassing zijn op een hele bedrijfstak (zoals de grafische bedrijfstak), een concern (zoals Philips) of slechts op één organisatie. Er bestaan twee type cao’s:

  • Minimum-cao: de meeste cao’s zijn minimum-cao’s. In de arbeidsvoorwaarden mag niet in het nadeel van de werknemer worden afgeweken van de cao, maar wel in zijn voordeel. Zo liggen de lonen in de praktijk vaak hoger dan die in een minimum-cao zijn afgesproken.
  • Standaard-cao: bij een standaard-cao mag er in de arbeidsvoorwaarden niet in het nadeel én niet in het voordeel van de werknemer worden afgeweken van de cao.

Type cao blijkt uit cao-tekst

Uit de cao-tekst blijkt of er sprake is van een minimum- of een standaard-cao. Zo staat er in de minimum-cao van de M&T Metaalbewerkingsbedrijf: ‘De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst bevat de regelen welke minimaal in acht moeten worden genomen bij arbeidsovereenkomsten tussen: (…)’.