Jumbo houdt vast aan AVR met eigen COR

De rechter heeft onlangs uitspraak gedaan in de zaak die de vakbonden aanspanden tegen supermarktketen Jumbo. De rechter heeft geoordeeld dat de cao die 1 april 2017 zou eindigen nog steeds geldt.

30 januari 2019 | Door redactie

Vorig jaar stapten de vakbonden naar de rechter omdat supermarktketen Jumbo zich in april 2017 niet aan het stakingsrecht hield. Ook waren de vakbonden niet akkoord met de arbeidsvoorwaardenregeling (avr) die Jumbo afsloot met de centrale ondernemingsraad (COR). Inmiddels heeft de rechtbank in Den Bosch geoordeeld dat de cao die 1 april 2017 zou eindigen nog van kracht is. Jumbo vergat namelijk de cao tijdig op te zeggen. Hoewel in de cao expliciet is vastgelegd dat deze eindigt per 1 april 2017, had Jumbo de cao minimaal één maand van tevoren formeel bij de bonden en het ministerie van Sociale Zaken moeten opzeggen. Jumbo zal de cao alsnog rechtsgeldig opzeggen, waardoor deze per 1 april 2019 officieel eindigt. Daarna geldt de arbeidsvoorwaardenregeling die Jumbo overeenkwam met de COR.

Geen sprake van stakingsbreking bij Jumbo

Wat betreft de aanklacht dat Jumbo de eerdere staking gebroken zou hebben door uitzendkrachten in te zetten, oordeelde de rechter dat er geen sprake was van een stakingsbreking. Ten tijde van de staking in april 2017 stelde Jumbo in één distributiecentrum acht uitzendkrachten tijdelijk te werk. De rechter vond het niet aannemelijk dat de staking hiermee werd gebroken. Jumbo handelde dus niet onrechtmatig. De rechter bevestigde wel de eerdere conclusie van de Arbeidsinspectie dat het uitzendbureau met de inzet van deze acht uitzendkrachten artikel 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) overtrad. Dit artikel legt een verbod op om arbeidskrachten ter beschikking te stellen ten tijde van een arbeidsconflict voor zover dat bekend is of redelijkerwijze bekend kan zijn. De Eerste Kamer ging in 2012 akkoord met de Waadi.

Rechtbank Oost-Brabant, 24 januari 2019, ECLI (verkort): 89