Lonen gaan verder omhoog in 2022

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de cao-loonstijging oploopt, van 1,9% in 2021 naar 2,2% in 2022. Voor veel werkgevers zullen de loonkosten verder omhooggaan, al ligt de gemiddelde loonstijging nog ver af van het niveau voor de coronacrisis.

21 september 2021 | Door redactie

De verwachte loonontwikkeling in cao’s is opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2022 (pdf) van het CPB. Het onderzoeksinstituut concludeert dat een daling werd ingezet na een piek van de cao-loonstijging begin 2020. Verwacht wordt dat de cao-lonen in 2022 weer harder omhooggaan vanwege het economische herstel en de krapte op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant is ook een deel van de bedrijven verzwakt en bestaat er onzekerheid over het verloop van de coronapandemie. De verwachte groei van de loonstijging is daarom in 2022 niet meer dan 2,2%. De incidentele loongroei in de marktsector neemt ook wat toe, met 0,3%. Dit zijn loonstijgingen voor werknemers op basis van bijvoorbeeld een promotie of baanwisseling. Dit alles wil overigens niet zeggen dat de koopkracht van werknemers volgend jaar sterk verbetert; dat hangt van veel factoren af.

FNV wil 100 euro per maand én prijscompensatie

Hoe accuraat de CPB-schatting is, zal moeten blijken bij de cao-onderhandelingen in 2022. Vakbond FNV heeft traditiegetrouw alvast laten weten waar hij komend jaar op inzet. Elke werkende moet er 100 euro bruto per maand bij krijgen. Daarnaast eist FNV prijscompensatie in cao’s, waarbij een verwachte inflatie van 2% het uitgangspunt is. Dit leidt volgens de bond tot een loonsverhoging van 7,9% voor werknemers die het minimumloon verdienen. Voor iemand met een modaal inkomen gaat het loon met 5,5% omhoog, terwijl werknemers met een inkomen van drie keer modaal het met een stijging van 3,1% moeten doen. Doel is koopkracht te behouden en loonverschillen te verkleinen. Werkgeversvereniging AWVN noemt het wensenpakket van FNV sympathiek, maar onrealistisch. Net als in eerdere jaren roept AWVN de vakbond op om vooral maatwerk per bedrijf(stak) te leveren.

Voor 2021 werd 1,4% stijging van lonen verwacht

Vorig jaar voorspelde het CPB op Prinsjesdag dat de cao-lonen in 2021 gemiddeld met 1,4% zouden stijgen. Daarbij maakte het instituut al de kanttekening dat de raming nog meer onzekerheden kende dan anders, onder meer door corona. Uit cijfers van AWVN blijkt dat dat de gemiddelde loonafspraak in de cao’s die tot dusver in 2021 zijn afgesloten, 1,9% bedraagt. Dit percentage kan nog alle kanten op, gezien het grote aantal afgelopen cao’s die nog op een nieuw akkoord wachten.

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.