Minister SZW: hiërarchie OR en bestuurder bij onderhandeling

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat een OR prima in staat kan zijn om onderhandelingen te voeren met de bestuurder over een arbeidsvoorwaardenregeling (avr). Wel staat een OR – in tegenstelling tot een vakbond – altijd in een hiërarchische verhouding tot de bestuurder.

3 oktober 2018 | Door redactie

In een antwoord op Kamervragen (pdf) gaat minister Koolmees van SZW in op de wenselijkheid van het afsluiten van een avr door een OR in plaats van een cao door een vakbond. Hij geeft aan dat zowel een OR als een vakbond afspraken kan maken met de bestuurder over onder andere arbeidsvoorwaarden. De OR heeft – eventueel bijgestaan door een externe deskundige – in een onderhandeling een hiërarchische relatie tot de bestuurder. De vakbond is volgens de minister onafhankelijk, professioneel, beschikt over specifieke deskundigheid en heeft een brede(re) blik op ontwikkelingen.

Avr en cao zijn twee verschillende regelingen

De minister stipt aan dat een avr en een cao twee verschillende regelingen zijn die elk uitgaan van een eigen wet. De OR handelt vanuit de Wet op de ondernemingsraden (WOR), terwijl de vakbond uitgaat van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (WCAO). Het recht van vakbonden op onderhandelen over een cao is daarnaast ook vastgelegd in internationale verdragen. In beide regelingen kunnen afspraken zijn opgenomen over arbeidsvoorwaarden. De cao-afspraken wegen volgens de wet zwaarder dan de avr-afspraken.

Avr geldt niet automatisch voor alle werknemers

Een ander verschil is dat een avr – in tegenstelling tot de cao – niet per se van toepassing is op alle werknemers. Een cao is een tweezijdig afgesproken regeling tussen werkgever(sorganisaties) en vakbonden. Een avr is een eenzijdige regeling die slechts door de bestuurder is vastgesteld. Een akkoord van de OR betekent niet dat de avr automatisch geldt voor alle werknemers. Daarvoor moet de bestuurder de avr opnemen in alle individuele arbeidsovereenkomsten van werknemers. Omdat de avr eenzijdig is, zou de bestuurder technisch gezien de regeling eenzijdig en dus zonder akkoord van de OR kunnen aanpassen.