Soort cao bepaalt invloed OR

Er zijn verschillende soorten cao’s. In de ene soort cao mag de bestuurder wel afwijken ten gunste van de werknemer en in de andere mag dat niet. Dat is een belangrijk gegeven belangrijk voor de OR, die daardoor juist wel of geen extra onderhandelingsruimte heeft.

23 april 2018 | Door redactie

Een minimum-cao is een cao-vorm (tool) waarbij een bestuurder ten gunste van de werknemer mag afwijken van de cao-bepalingen, maar alleen in overleg met de ondernemingsraad (OR). In een standaard-cao heeft de bestuurder niet de mogelijkheid om af te wijken van de bepalingen, ook niet als dit ten gunste is van de werknemers. De regels uit de cao gaan vóór de individuele arbeidsovereenkomst. Een standaard-cao kan wél minimum-bepalingen bevatten. De OR kan over die bepalingen onderhandelen met de bestuurder om te proberen er een gunstigere regeling uit te slepen voor de achterban.

Reguliere cao’s meest voorkomend in Nederland

De meeste cao’s in Nederland zijn ‘reguliere’ cao’s die verwijzen naar de wettelijke voorwaarden, zoals de socialezekerheidswetgeving en het arbeidsrecht. In de reguliere cao kunnen afspraken staan op het gebied van:

 • salarissen;
 • arbeidsduur;
 • roosters;
 • ploegendiensten;
 • vakantie;
 • toeslagen voor overwerk of avond- en weekenddiensten;
 • loondoorbetaling bij ziekte;
 • rechtspositie van uitzendkrachten;
 • scholing;
 • arbeidsomstandigheden;
 • ouderschapsverlof;
 • pensioen.

Cao vaak aanvulling op individuele arbeidsovereenkomst

Cao-bepalingen vormen het kader waarbinnen de werkgever de individuele afspraken met de individuele werknemers overeenkomen. Zo staan in de cao de salarisschalen met bijbehorende bedragen en in de individuele arbeidsovereenkomst de precieze inschaling. Daarnaast is de cao vaak een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst en bevat bijvoorbeeld flexibele arbeidsvoorwaarden. Tot slot kunnen er afspraken in de cao staan die betrekking hebben op de verplichtingen van de cao-partijen of de extra rechten die uw OR zijn toegekend. Zo kan een OR bijvoorbeeld instemmingsrecht (tools) of adviesrecht (tools) krijgen op onderwerpen die niet in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn genoemd.