Straks nog langer gebonden aan een cao

29 juni 2015 | Door redactie

Eén van de bepalingen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) regelt dat cao-partijen vanaf 1 juli 2015 gezamenlijk een verlenging van een algemeen verbindend verklaring (avv) kunnen aanvragen. Deze verlenging duurt maximaal een jaar.

Als de partijen die een bedrijfstak-cao hebben afgesloten (bepaalde bepalingen van) de cao voor de gehele bedrijfstak willen laten gelden, kunnen zij bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een avv aanvragen. Verklaart SZW cao-bepalingen algemeen bindend, dan gelden deze in principe voor alle organisaties die onder de betreffende cao vallen. Momenteel verloopt de avv uiterlijk bij afloop van de cao, ook als er sprake is van een stilzwijgende verlenging. Werkgevers die geen lid zijn van een werkgeversvereniging die de cao heeft afgesloten, zijn dan niet meer gebonden aan de cao en kunnen dan binnen de wettelijke kaders hun eigen gang gaan (totdat er een avv voor een nieuwe cao is toegekend). Dat kan voor oneerlijke concurrentie zorgen.

Cao-partijen moeten samen avv-verlenging aanvragen

De WAS wil oneerlijke concurrentie indammen en de cao-naleving en handhaving verbeteren. Daarom is in de WAS opgenomen dat vanaf 1 juli 2015 ook de avv van een cao verlengd kan worden. De cao-partijen zullen hiervoor gezamenlijk een verzoek moeten indienen bij SZW. De verlenging van de avv duurt maximaal een jaar. Wordt er in de tussentijd een nieuwe cao overeengekomen, dan zullen de cao-partijen hier een nieuwe avv voor moeten aanvragen. Als u aan een bedrijfstak-cao bent gebonden, moet u dus na verloop van de cao goed in de gaten houden welke regels op u van toepassing zijn.